Skip to main content

LM ieguldīs papildu finansējumu tehnisko palīglīdzekļu rindu mazināšana

2014.gadā Labklājības ministrija (LM) papildu ieguldīs vairāk nekā 2 miljonus latu, lai mazinātu rindu pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem. Vienlaikus sistēmas uzlabošanai plānots īstenot arī Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam paredzētos pasākumus.

Par to LM informēja cilvēkus ar invaliditāti pārstāvošās nevalstiskās organizācijas kārtējā Invalīdu Nacionālo lietu padomes sēdē.

Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai no valsts budžeta līdzekļiem Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” ieguldīs vairāk nekā 1,8 milj. latu, Latvijas Nedzirdīgo Savienība gandrīz 600 tūkst. latu, bet Latvijas Neredzīgo biedrība vairāk nekā 246 tūkst. latu. Tādējādi plānots mazināt rindas pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Kopumā tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai 2014.gadā plānoti 4,7 milj. latu.

Vienlaikus veiktas izmaiņas tiesību aktos, lai atvieglotu tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu. Piemēram, uzlabota noteikumu piemērošana gadījumos, kad nepieciešama tehniskā palīglīdzekļa neatliekama nomaiņa, lai turpinātu ārstniecības procesu.

Tāpat paredzēta iespēja nepieciešamības gadījumā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai iesniegumu iesniegt pilngadīgas personas likumiskajam pārstāvim. Vienlaikus turpmāk cilvēki ar īpašām vajadzībām varēs saņemt elektropiedziņas riteņkrēslu ar rokas stūrēšanas sistēmu.

Savukārt, ja iedzīvotājs riteņkrēslu iegādājas, izmantojot līdzmaksājumu, laiks, pēc kura viņš var atkārtoti stāties rindā tehniskā palīglīdzekļa maiņai, samazināts līdz 5 gadiem.

Kopumā pērn iedzīvotājiem izsniegti 13 332 tehniskie palīglīdzekļi, savukārt 2011.gadā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izsniegti 9032 palīglīdzekļi, bet 2010.gadā – 6892 palīglīdzekļi.

Sanāksmes laikā klātesošie vienojās arī par nepieciešamību aktīvāk informēt sabiedrību, t.sk. cilvēkus ar invaliditāti par viņiem pieejamo valsts atbalstu, kā arī skaidrot invaliditātes noteikšanas kritērijus.

Lai to nodrošinātu, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas projekta „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” ietvaros plānots īstenot informatīvo kampaņu.

Nākamā INLP sanāksme plānota 2013.gada decembrī.

Informāciju sagatavoja:
Liene Užule
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26519920
[email protected]

Dalies ar ziņu