Skip to main content

LM izstrādā priekšlikumus pensiju indeksācijai

Gatavojoties nākamajai Senioru konsultatīvās padomes sēdei 9.oktobrī, Labklājības ministrija (LM) izstrādā priekšlikumus pensiju indeksācijai 2014.gadā un nākamajos gados. Par priekšlikumiem iecerēts debatēt ar visām Padomē iesaistītajām senioru organizācijām.

Iespējamie indeksācijas varianti varētu būt šādi:
1) indeksēt visas pensijas ar patēriņa cenu indeksu (tā, kā to paredz spēkā esošais likums);
2) indeksēt visas pensijas līdz noteiktam apmēram;
3) piemērot diferencēto koeficientu atkarībā no pensijas apmēra.

Par šiem priekšlikumiem 9.oktobrī plānotas plašas diskusijas ar seniorus pārstāvošajām organizācijām. LM atgādina, ka 5.jūnijā Senioru lietu padomē LM un pensionāru organizāciju pārstāvji vienojās jau septembrī indeksēt pensijas, kas nepārsniedz 200 latus ar indeksu 1,04. Savukārt 21.augusta sēdē panākta vienošanās, ka LM izstrādā priekšlikumus pensiju indeksācijai 2014.gadā un nākamajos gados.

Atgādinām, ka 2013.gada septembra indeksācijā indeksēs visas tās pensijas, kas ir piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2013.gada 31.augustam, ja to apmērs nepārsniedz 200 latus. Piemaksas indeksācijā neņem vērā, jo tās nav pensiju sastāvdaļa. Tāpat septembrī indeksēs visas pensijas, neatkarīgi no to apjoma, ko saņem politiski represētie cilvēki. 2013.gada septembra indeksācijā piemēros indeksu 1,04.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras uzskaitē 2013.gada jūlijā bija 478 875 vecuma pensijas saņēmēji, no kuriem 16 190 – politiski represētie. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati liecina, ka 2013.gada jūnijā kopumā pensijas (vecuma, invaliditātes, utt.) izmaksāja 16 451 politiski represētajam.

LM Senioru konsultatīvo padomi izveidoja, lai attīstītu efektīvu sadarbību ar pensionāru pārstāvjiem, izvērtētu aktuālās pensionāru problēmas, kā arī runātu par jautājumiem, kas saistīti ar senioru nodarbinātību un aktīvu novecošanos. Padomē piedalās Latvijas Pensionāru federācija, Latvijas Senioru alianse, Rīgas Aktīvo senioru alianse, kā arī ministriju un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26100727
[email protected]

Dalies ar ziņu