Skip to main content

LM nodos saimniekam pirmo īpaši neredzīgu cilvēku vajadzībām apmācītu suni pavadoni

Lai atvieglotu ikdienas dzīvi, otrdien, 15. novembrī, Ventspils iedzīvotājai Ludmilai Koroļkovai, kura ir redzes invalīde, Labklājības ministrija (LM) plkst. 12.00 nodos pirmo Latvijā īpaši apmācīto suni pavadoni – melnu labradora sugas suni.

LM suni pavadoni nodrošinās Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā" ietvaros. Kopš 2011. gada marta LM ir noslēgts līgums ar biedrību „Saules Suns", kurā sertificēts kinologs veica suņa apmācību.

Suns – pavadonis tika īpaši apmācīts ikdienas gaitās pavadīt neredzīgu cilvēku – pārvietoties pa pilsētas ielām, šķērsot ielu tam paredzētajās vietās, orientēties satiksmes luksoforu gaismās un brīdināt saimnieku par vides pieejamību kavējošiem šķēršļiem. Tāpat suns ir apmācīts pacelt balto spieķi, ja tas saimniekam ir izkritis no rokām, kā arī pacelt citus nelielus priekšmetus, piemēram, atslēgas. Suns pavadonis klausa saimnieku pēc noteiktām komandām.

Kopumā šī projekta ietvaros LM no biedrības „Saules Suns" iznomā 3 suņus-pavadoņus, kuri tiek apmācīti nodošanai neredzīgiem cilvēkiem. Otrs suns tiks nodots saimniekam Cēsīs, bet trešais – Rēzeknes iedzīvotājam.

Potenciālie suņu – pavadoņu saimnieki tika izvēlēti pēc noteiktiem kritērijiem, kurus izstrādāja LM sadarbībā ar projekta partneri Latvijas Neredzīgo biedrību (LNB). Kritērijos noteikts gan dzīvojamās platības apmērs, gan suņa uzturēšanas un apkopes prasības u.c. Suņu pavadoņu nomas laikā līdz 2013. gadam biedrība „Saules Suns" nodrošina tā uzturēšanu un ēdināšanu.

Kopumā Latvijā pagaidām ir 6 suņi pavadoņi, no kuriem 3 tiek iznomāti un apmācīti minētā ESF projekta ietvaros. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu cilvēkiem ar redzes traucējumiem, lai veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā, mazinot sociālo izolētību, kā arī atvieglotu ikdienas gaitas un sekmētu šīs mērķgrupas izglītības un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos nākotnē, kas tiek īstenots caur kompleksu sociālās rehabilitācijas programmu projekta ietvaros.

ESF projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā" ietvaros, cilvēkiem ar redzes invaliditāti tiek piedāvāta arī iespēja bez maksas apgūt jaunas prasmes, iemaņas un zināšanas, kuras veicina dzīves kvalitātes celšanos, iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.

Izstrādātā sociālās rehabilitācijas programma, kurā ietvertas visas aktivitātes, ko piedāvā šis projekts, tiek īstenota visā Latvijas teritorijā – Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centru filiālēs – Balvos, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Ventspilī. Projekta ietvaros tiek organizēti arī savstarpējās pieredzes apmaiņas pasākumi mērķa grupai starp LNB organizācijām. Šīs aktivitātes viens no mērķiem ir apzināt un demonstrēt jaunās, projekta rehabilitācijas pasākumos apgūtās prasmes, iemaņas un zināšanas.

Papildus aktivitātēm, kuras paredzētas mērķa grupai, tiek organizēti projektā iesaistīto speciālistu kvalifikācijas celšanas pasākumi/semināri par dažādām tēmām, kuras saistošas personālam, kuru ikdienas pienākumi saistīti darbā personām ar redzes invaliditāti.

Informāciju sagatavoja:
Liene Užule
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26519920
[email protected] 

Dalies ar ziņu