Skip to main content

LM plāno pilnveidot atsevišķus nodarbinātības pasākumus

Labklājības ministrija (LM) plāno pilnveidot atsevišķu aktīvo nodarbinātības pasākumu saturu, tādējādi padarot tos cilvēku vajadzībām un interesēm atbilstošākus.

To paredz ceturtdien, 5. aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Ministru kabineta noteikumu projekts Grozījumi Noteikumos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pa sākumu īstenotāju izvēles principiem. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāpieņem valdībā.

Viens no ierosinājumiem paredz ieviest jaunu atbalsta pasākumu ilgstošajiem bezdarbniekiem ar atkarības problēmām, tādējādi paredzot plašākas iespējas saņemt atbalstu atkarību ārstēšanai, kā arī segt izmaksas, ko bezdarbniekam šobrīd jāmaksā no saviem līdzekļiem par dalību Minesotas programmā. Plānots, ka tas ilgs 28 dienas, dodot iespēju ārstēt alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarību. Pasākumu plānots īstenot, izmantojot Minesotas 12 soļu programmas medicīnisko tehnoloģiju, kas apstiprināta saskaņā ar atbilstošiem normatīvajiem aktiem.

Vienlaikus plānots īstenot jaunu atbalsta pasākumu – bezdarbnieku bērnu attīstošās vasaras nometnes, nodrošinot plašākas iespējas bezdarbniekiem, kuru apgādībā ir bērns no 6 līdz 12 gadiem, iesaistīties sava bezdarba problēmas risināšanā. Tādējādi laikā, kamēr bērni atradīsies vasaras nometnēs, bezdarbnieki varēs aktīvāk meklēt pastāvīgu darbu. Nometnes ilgs vismaz divas nedēļas.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu situāciju ar pārējiem bezdarbniekiem, kuri iesaistās NVA organizētajos pasākumos, paredzēts precizēt bezdarbniekiem noteikto ierobežojumu vienlaicīgi saņemt finanšu atbalstu vairākos pasākumos. Proti, nākamajā dienā pēc kāda pasākuma pabeigšanas, kurā bezdarbnieks saņēma finanšu atbalstu, viņam būs tiesības saņemt finanšu atbalstu citā pasākumā, kurā viņš turpina dalību. Šobrīd, ja bezdarbnieks iesaistās vairākos NVA organizētajos pasākumos, kuros izmaksājama atlīdzība, finansējumu viņš var saņemt tikai viena pasākuma ietvaros. Savukārt, ja viņš pārtrauc piedalīties kādā pasākumā, kurā saņem finanšu atbalstu, piedaloties citos pasākumos, viņš to nevar saņemt.

Vienlaikus plānots, ka bezdarbnieks varēs pieteikties profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā un kvalifikācijas paaugstināšanā, kā arī iesaistīties praktiskajā apmācībā ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējas apmācības pabeigšanas. Šobrīd bezdarbnieki minētajā pasākumā var iesaistīties atkārtoti pēc gada.

Savukārt, ja bezdarbnieks un darba meklētājs pēc savas iniciatīvas nepamatoti pārtrauks piedalīties profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā un kvalifikācijas paaugstināšanā un neformālās izglītības ieguvē, viņam būs jāatlīdzina NVA viņu apmācībai iztērētie apmācību izdevumi.

Darba devējam būs pienākums nodarbināt bezdarbnieku sešus mēnešus pēc apmācību, kas organizētas pēc viņa pieprasījuma, pabeigšanas, maksājot viņam vismaz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu. Šobrīd darba devējam tas ir jānodrošina trīs mēnešus pēc apmācībām.

Tāpat plānots, ka darba devējam praktiskās apmācības ietvaros turpmāk ar bezdarbnieku būs jāslēdz darba nevis apmācību līgums, kā tas ir pašlaik. Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei.

Plānots, ka praktiskajai apmācībai paredzētos līdzekļus, varēs izlietot kā dotāciju darba devējam pasākumos iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša darba algai šādā apmērā – par pirmajiem diviem apmācību mēnešiem 100 lati, par nākamajiem diviem apmācību mēnešiem 80 lati, par pēdējiem diviem apmācību mēnešiem 60 lati.

Preventīva bezdarba samazināšanas pasākuma „Apmācības programmas pieaugušo iesaistei mūžizglītībā” izglītības programmu klāstu turpmāk noteiks labklājības ministra izveidotā komisija.

Ar noteikumu projektu var iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli – Tiesību aktu projekti

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu