Skip to main content

LM turpina gatavot priekšlikumus sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai

Labklājības ministrija (LM) turpina darbu pie informatīvā ziņojuma „Priekšlikumi sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai” izstrādes. Ziņojumu plānots iesniegt Ministru kabinetā 2013.gada 4.ceturksnī.

Ziņojumā būs ietverta informācija par attīstības iespējām atsevišķās sociālās drošības sistēmas jomās – sociālās apdrošināšanas, valsts sociālo pabalstu jomā, sociālās palīdzības sistēmā, aktīvo darba tirgus pasākumu, kā arī sociālā darba un sociālo pakalpojumu jomās. Viens no primārajiem uzdevumiem ir valstī noteikt jaunu minimālo nodrošinājuma līmeni. Tas būtu atskaites punkts atbalsta un politikas plānošanā Latvijas iedzīvotājiem, un no tā būtu atkarīga arī tālākā rīcība minētajās jomās.

Ziņojuma mērķis ir veidot un stiprināt sabiedrībā apziņu par, pirmkārt, atbilstošu un kvalitatīvu darbu kā galveno ienākumu un drošības garantu ikvienam, kas var strādāt, vienlaikus sociāli apdrošinot sevi pret dažādiem dzīves laikā iegūtiem riskiem, piemēram, slimību, vecumu, negadījumu darbavietā u.c. Otrkārt, iedibināt stimulus tam, lai cilvēks, kas kāda iemesla dēļ kļuvis par sociālās palīdzības saņēmēju, atgrieztos darbā un pats sevi nodrošinātu ar algota darba vai pašnodarbinātības ienākumiem. Treškārt, stiprināt sadarbību starp valsts un pašvaldību institūcijām atbalsta sniegšanai mājsaimniecībām krīzes situācijās, it īpaši, ja tajās dzīvo bērni.

Ziņojums top, ņemot vērā Eiropas Savienības valstu kopīgi izstrādātās pieejas nabadzības mērīšanā un mazināšanā, PB pētījuma „Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais vai trūcīgais?” rezultātus, LM veikto izpēti atsevišķos ar sociālās drošības sistēmas darbību saistītajos jautājumos, kā arī iedzīvotāju sociālo situāciju.

Sākotnēji bija plānots, ka LM ziņojumu Ministru kabinetā iesniegs līdz 2013.gada 1.augustam. Tomēr, ņemot vērā Pasaules Bankas (PB) visaptverošos pētījuma rezultātus, kā arī to, ka priekšlikumi sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai ietver būtiskas izmaiņas un konceptuālas izšķiršanās vairākās jomās, darbs pie informatīvā ziņojuma izstrādes ir pagarināts.

Apzinoties, ka pēckrīzes periodā situācijas uzlabošanās sociālajā jomā parasti notiek lēnāk nekā atgūstas valsts tautsaimniecība, LM uzsāka sociālās drošības sistēmas pārskatīšanu. Lai minēto darbu paveiktu kvalitatīvi un nepieciešamās izmaiņas politikās būtu balstītas uz objektīvu un pamatotu statistikas un likumdošanas izpēti un tās rezultātā veiktajiem secinājumiem, 2013.gadā tika īstenots PB pētījums „Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais vai trūcīgais?”.

Pētījuma rezultātā veikts kopējais sistēmas novērtējums, iezīmējot attīstības iespējas sociālās palīdzības sistēmā, darba tirgus politikā, valsts sociālo pabalstu un nodokļu politikā. Atgādinām, ka ar pētījuma rezultātiem var iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Nozares politika – Darba tirgus – Pētījumi.

Sociālās drošības sistēma Latvijā ir ilglaicīgi veidojusies un tajā iestrādātie pamati ir stabili. Tomēr nepārtraukta virzība uz tādu sistēmu, kas, pirmkārt, ir motivējoša (cilvēkam ir vēlme būt aktīvam sabiedrības loceklim un līdzdarboties darba tirgū), otrkārt, sniedz uzticamu aizsardzību jebkurā dzīves situācijā, ir izaicinājumi, kas jāsasniedz neatkarīgi no sociāli ekonomiskās situācijas valstī.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu