Skip to main content

LM videofilmā aicina padarīt vidi pieejamāku sabiedrības locekļiem

Otrdien, 13. novembrī, plkst. 15:00 Latvijas Televīzijas (LTV) 1. kanālā demonstrēs filmu „Pieejama vide – iespējas un risinājumi”, tādējādi aicinot ikvienu aizdomāties par iespējām padarīt pieejamāku vidi visiem sabiedrības locekļiem, informē Labklājības ministrija (LM).

Filmas galvenie varoņi – cilvēks ratiņkrēslā, māmiņa ar bērnu, neredzīgs cilvēks – stāstīs par savu pieredzi un grūtībām, ar kurām viņi sastopas ikdienā, pārvietojoties pa ielām, braucot sabiedriskajā transportā un iekļūstot sabiedriskajās ēkās. Filmas mērķis ir parādīt iespējas un risinājumus, kā var veidot pieejamu vidi, tādējādi veicinot izpratni par vides pieejamības nepieciešamību ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet ikvienam sabiedrības loceklim.

2011. gadā izveidotais mācību videomateriāls stāsta par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansēto projektu ietvaros īstenotajiem vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumiem cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem rekonstruējamās un renovējamās ēkās, būvniecības objektos, uz rekonstruējamiem un renovējamiem ceļiem un citviet. Tāpat filmā uzmanība pievērsta vides pieejamības nodrošināšanai no dzimumu un vecuma perspektīvas.

Šis videomateriāls popularizē vides pieejamības labās prakses piemērus ERAF un KF līdzfinansētajos projektos, māca un informē Eiropas Savienības fondu projektu īstenotājus un sabiedrību par veidiem, kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas infrastruktūras projektos un veicināt izpratni par vides pieejamības nodrošināšanas nepieciešamību ikvienam sabiedrības loceklim.

Mācību videomateriāls ir veidots ar subtitriem vieglajā valodā, kas atvieglo teksta uztveršanu cilvēkiem ar redzes un garīga rakstura traucējumiem. Mācību videomateriāls DVD formātā pieejams LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamentā. Tāpat videofilmas fragmenti par vides pieejamību dažādās situācijās (telpas, ieejas durvis, sanitārās telpas utt.) skatāmi interneta vietnē www.youtube.com, LM kanālā www.youtube.com/user/LabklajibasMinistrij. LTV videofilmu demonstrēs bez maksas.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

 

Dalies ar ziņu