Skip to main content

Loskutovs lūdz sākt kriminālprocesu pret Nodrošinājuma valsts aģentūras amatpersonām

Partijas VIENOTĪBA Saeimas frakcijas deputāts Aleksejs Loskutovs nosūtījis vēstuli ģenerālprokuroram Ērikam Kalnmeieram ar lūgumu lemt par kriminālprocesa uzsākšanu pret Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūras (NVA) amatpersonām par ilgstošu nepamatoti palielinātu transportlīdzekļu glabāšanas izdevumu pieprasīšanu par automašīnām, kas izņemtas administratīvo pārkāpumu lietās.

Automašīnu īpašnieki NVA rīcības dēļ, iespējams, zaudējuši vairāk nekā pusmiljonu latu, vēstulē ģenerālprokuroram norāda Loskutovs.

Loskutovs aicinājis arī izvērtēt NVA Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja un atbildīgo amatpersonu rīcību pēc Krimināllikuma 319.panta par valsts amatpersonu bezdarbību, iespējams, tīši vai aiz nolaidības nenovēršot pārkāpumu. Tāpat deputāts aicinājis Iekšlietu ministriju atlīdzināt iedzīvotājiem nodarītos materiālos zaudējumus.

Valsts kontrole 2012. gada 21. decembra Revīzijas ziņojumā „Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu pašu ieņēmumu likumība un valsts nodevu un naudas sodu iekasēšanas atbilstība normatīvo aktu prasībām”, secināja, ka NVA lēmumos par izdevumu samaksu norādītais glabāšanas izdevumu apjoms ir nepamatots. Izdevumi aprēķināti par laika posmu no transportlīdzekļa izņemšanas dienas līdz dienai, kad noslēgts transportlīdzekļa pārdošanas līgums. Tomēr NVA ne vienmēr realizāciju uzsākusi mēnesi pēc lēmuma par transportlīdzekļa atdošanu, taču glabāšanas izmaksās ietverts arī laika posms, kurā aģentūra likumā noteiktajā kartībā nav uzsākusi transportlīdzekļa realizāciju.

Laikā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam NVA nosūtījusi iedzīvotājiem 1244 lēmumus par izdevumiem kopsummā 1 027 164 latu vērtībā. NVA direktoram tika apstrīdēti 93 no minētiem lēmumiem teju 110 tūkstošu latu apjomā. Izvērtējot sūdzības, direktors visos gadījumos prasīto samaksu samazinājis par laika posmu no dienas, kad realizācija bija jāuzsāk, līdz dienai, kad izdots rīkojums par transportlīdzekļa realizācijas uzsākšanu, kopumā samazinot samaksu par 64 778 latiem.

Taču 1151 NVA lēmums, kur norādītais izdevumu apjoms tāpat bijis nepamatoti palielināts, nav ticis apstrīdēts. Ja automašīnu īpašnieki apstrīdētu šos lēmumus, tie tiktu atcelti, samazinot atgūstamo summu par 59%. Tas nozīmē, ka spēkratu īpašniekiem, kuri neapstrīdēja NVA Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja sagatavotos lēmumus, tika nodarīti mantiskie zaudējumi aptuveni 540 tūkstošu latu apjomā, kas Krimināllikuma izpratnē nozīmē smagas sekas ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, norāda Loskutovs.

Valsts amatpersonu bezatbildība par zaudējumu radīšanu iedzīvotājiem nav pieļaujama, uzsver deputāts.

Dalies ar ziņu