Skip to main content

Lūdzam prezidentu grozījumus Finanšu instrumentu tirgus likumā nodot Saeimai otrreizējai caurlūkošanai

Partijas VIENOTĪBA Saeimas frakcijas deputāti nosūtījuši vēstuli Valsts prezidentam Raimondam Vējonim, lūdzot Saeimas pieņemtos grozījumus Finanšu instrumentu tirgus likumā nodot parlamentam otrreizējai caurlūkošanai.

Sasteigtais likuma pieņemšanas process, kurā netiek pienācīgi uzklausītas ne atbildīgās ministrijas, ne uzņēmēju organizāciju ekspertu paustās pamatotās bažas, grauj uzņēmēju un sabiedrības uzticēšanos likumdošanas procesam parlamentā, kā arī rada aizdomas par to, ka strīdīgās normas tiek pieņemtas šaura personu loka interesēs, vēstulē Vējonim uzsver VIENOTĪBA.

VIENOTĪBA norāda, ka Saeimas šodien, 22.jūnijā, pieņemtie grozījumi, kas papildināti ar jaunu 74. panta desmito daļu un 74.1 pantu, atrunājot akcionāra tiesības prasīt akciju atpirkšanu obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma neizteikšanas gadījumā, vieš nopietnas bažas, vai likumprojektā panākts samērīgs līdzsvars starp vairākuma akcionāra un mazākuma akcionāru tiesībām. Tāpat VIENOTĪBAS pārstāvji norāda uz vairākām neskaidrībām, ko mazākuma akcionāru akciju atpirkšanas darījumos rada 74.1 pantā ietvertās normas.

Līdzīgas bažas par likumprojektā ietvertajām normām paudusi gan Finanšu ministrija (FM), gan Tieslietu ministrija (TM). Savus iebildumus izteikusi arī Ārvalstu investoru padome Latvijā (ĀIPL), atgādina VIENOTĪBA.

ĀIPL jau iepriekš norādījusi, ka, ņemot vērā sasteigto likumdošanas procesu, nav pārliecības, vai ir veikts likumprojekta grozījumos ietverto priekšlikumu pamatots invertējums t.i., vai ir izvērtēti visi riski un šāda regulējuma lietderība, kā arī šādu priekšlikumu atbilstība samērīguma principam, nodrošinot taisnīgu līdzsvaru starp vairākuma akcionāra un mazākuma akcionāru tiesībām.

FM ieskatā jāizvērtē situācija, kad vairākuma akcionāram nav finansiālo resursu akciju atpirkšanai. Papildinot likumu ar 74.1 pantu var rasties situācija, ka mazākuma akcionāri, pieprasot akciju atpirkšanu, var radīt papildu slogu vairākuma akcionāram vai pat novest finanšu tirgus dalībnieku līdz maksātnespējai. FM norādījusi, ka minētajos pantos ietvertās normas varētu radīt neskaidrības normu piemērošanā praksē, veicot akciju atpirkšanas darījumus.

Savukārt TM paudusi bažas par risku, ka piedāvātā likuma redakcija varētu būt pretrunā ar Satversmi, jo pārlieku ierobežo vairākuma akcionāra īpašuma tiesības – uzliek pienākumu atpirkt pārējo akcionāru akcijas arī pēc tam, kad pārkāpums ir novērsts (samazināts līdzdalības slieksnis zem noteiktā 30% sliekšņa).

Dalies ar ziņu