Skip to main content

Makroekonomisko rādītāju indekss martā pieaudzis par 2,7%

Makroekonomisko rādītāju saliktais indekss (MSI) 2011. gada martā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, salīdzināmās cenās pieauga par 2,7%. MSI martā negatīvi ietekmēja galvenokārt mazumtirdzniecības pieauguma tempu samazināšanās, savukārt pozitīvi ietekmēja ostās pārkrauto kravu apgrozījuma palielinājums.


Makroekonomisko rādītāju saliktais indekss.

 

MSI aprēķināšanai tiek izmantoti operatīvie dati par tautsaimniecības attīstību, lai gūtu priekšstatu par iespējamām IKP attīstības tendencēm.

Indeksu veido šādi makroekonomiskie rādītāji: rūpniecības produkcijas izlaide, darba algas fonds, mazumtirdzniecības apgrozījums, iekšzemes naudas piedāvājums (M2D), preču eksports, preču imports, nosūtītās un saņemtās kravas ostās, un kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā. Katrs rādītājs tiek deflēts ar atbilstošu cenu indeksu un sezonāli izlīdzināts, vadoties pēc tā attīstības tendences. Indekss balstās uz vēsturiskajiem datiem no 1995. gada. Katram rādītājam ir noteikts īpatsvars indeksā. Indeksā tiek izmantots mērogošanas koeficients, lai tuvinātu šo indeksu iekšzemes kopprodukta dinamikas rindai.

Apskatā analizēta arī valsts kopbudžeta izpilde, nozīmīgākie makroekonomiskie rādītāji, valsts vērtspapīru izsoles un to rezultāti, kā arī nodokļu ieņēmumi pa nodokļu veidiem. Visi Finanšu ministrijas „Makroekonomikas un valsts budžeta apskati” pieejami Finanšu ministrijas mājas lapas sadaļā “Ikmēneša makroekonomikas un budžeta apskats”.

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

Dalies ar ziņu