Skip to main content

Makroekonomisko rādītāju saliktais indekss janvārī pieaudzis par 5,6%

Makroekonomisko rādītāju saliktais indekss (MSI) turpina uzrādīt ekonomikas pieauguma tendenci – saskaņā ar Finanšu ministrijas novērtējumu, MSI 2011. gada janvārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, salīdzināmās cenās pieauga par 5,6%. Indeksa pieaugumu janvārī pozitīvi ietekmēja pakalpojumu sektora attīstība.

Pilns Finanšu ministrijas sagatavotais elektroniskais ikmēneša izdevums „Makroekonomikas un budžeta apskats. Janvāris 2011” (*pdf)

MSI aprēķināšanai tiek izmantoti operatīvie dati par tautsaimniecības attīstību, lai gūtu priekšstatu par iespējamām IKP attīstības tendencēm. Indeksu veido šādi makroekonomiskie rādītāji: rūpniecības produkcijas izlaide, darba algas fonds, ma-zumtirdzniecības apgrozījums, iekšzemes naudas piedāvājums (M2D), preču eksports, preču imports, nosūtītās un saņemtās kravas ostās, un kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā. Katrs rādītājs tiek deflēts ar atbilstošu cenu indeksu un sezonāli izlīdzināts, vadoties pēc tā attīstības tendences. Indekss balstās uz vēsturiskajiem datiem no 1995. gada. Katram rādītājam ir noteikts īpatsvars indeksā. Indeksā tiek izmantots mērogošanas koeficients, lai tuvinātu šo indeksu iekšzemes kopprodukta dinamikas rindai.

Apskatā analizēta arī valsts kopbudžeta izpilde, nozīmīgākie makroekonomiskie rādītāji, valsts vērtspapīru izsoles un to rezultāti, kā arī nodokļu ieņēmumi pa nodokļu veidiem. Visi Finanšu ministrijas „Makroekonomikas un valsts budžeta apskati” pieejami Finanšu ministrijas mājaslapas sadaļā "Ikmēneša makroekonomikas un valsts budžeta apskats".

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

 

Dalies ar ziņu