Skip to main content

Matīss Briselē vadīs Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomi

Piektdien, 13. martā, Briselē notiks Eiropas Savienības (ES) Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas (TTE) Ministru padomes sanāksme, kuru vadīs Latvijas Republikas satiksmes ministrs Anrijs Matīss.

Ministru sanāksmes laikā tiks skatīti vairāki darba kārtības jautājumi, t.sk. plānotas diskusijas par jautājumiem, kas ir daļa no t.s. Ceturtās dzelzceļa pakotnes politiskā pīlāra.

Politiskā pīlāra priekšlikumi paredz tādus pasākumus, kā pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršana, nodalītu struktūru izveidošana, regulatīvās iestādes lomas palielināšana u.c. pasākumus, kas stiprina infrastruktūras pārvaldītāju neatkarību un garantē lielāku pārvadātāju vienlīdzību.

Izvērtējot dalībvalstu sniegtās atbildes, Latvijas prezidentūra lems par tālāko politiskā pīlāra priekšlikumu virzību, paralēli turpinot intensīvo darbs pie tehniskā pīlāra priekšlikumiem.

Otrais jautājums, par kuru plānotas ministru diskusijas, ir saistīts ar transporta infrastruktūras attīstības un investīciju ieguldījumu ES konkurētspējā, izaugsmē un nodarbinātībā.

Eiropas Komisija (EK) pērnā gada nogalē nākusi klajā ar paziņojumu par Ikgadējo izaugsmes pētījumu attiecībā uz 2015. gadu, kurā izklāsta jaunās nodarbinātības un izaugsmes programmas galvenos elementus un min veidus kā var palīdzētu dalībvalstīm atgriezties pie lielākas izaugsmes un virzīties uz ilgtspējīgu attīstību.

Uz nākotni vērsta infrastruktūras attīstība ir būtiska, lai nostiprinātu Eiropas konkurētspēju un nodrošinātu vienotā tirgus pienācīgu darbību. Tāpat ikgadējā izaugsmes pētījumā EK investīciju veicināšanu iesaka kā vienu no galvenajiem 2015. gada ES ekonomikas un sociālās politikas pīlāriem. Tiek uzsvērts – lai Eiropas transporta nozare kļūtu konkurētspējīgāka šodienas globalizētajā pasaulē, tai jāmodernizē infrastruktūra, jāmazina sastrēgumi un jāuzlabo tirdzniecības sakari.

ES transporta politikas pamatā ir jābūt vienotam transporta tirgum. Tomēr joprojām pastāvošie tehniskie, juridiskie un administratīvie šķēršļi, ar ko ES uzņēmumi saskaras, nav savienojami ar mūsdienu konkurences apstākļiem. Tāpat tiek uzsvērta transporta sektora loma citu nozaru izaugsmē.

Diskusiju mērķis ir sniegt transporta sektora ieguldījumu Prezidentūras sintēzes ziņojumam, kas tiks skatīts marta Vispārējo lietu padomē. Šajās debatēs ministri apspriedīs tādus jautājumus, kā transporta infrastruktūras pārvaldība, īstenošana un investīcijas, īpašu uzmanību pievēršot digitālajam aspektam.

Papildus tam A.Matīss Ministru padomē sniegs informāciju par diviem SM organizētajiem pasākumiem.

Par 5. – 6. martā notikušās Augsta līmeņa konferences par bezpilota lidaparātiem rezultātiem, kurā tika pieņemta Rīgas deklarācija, kas ir nozīmīgs dokuments, ņemot vērā, ka EK šī gada beigās plāno nākt klajā ar regulējumu attiecībā uz bezpilota lidaparātiem, līdz ar to Rīgas deklarācija sniegs ievērojamu ieguldījumu regulējuma izstrādē.

Tāpat satiksmes ministrs aicinās citu valstu transporta ministrus apmeklēt Rīgu, lai 29. – 30. aprīlī piedalītos trešajā ASEM transporta ministru sanāksmē un diskutētu par Eiropas un Āzijas transporta savienojumiem, veicinot sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm un pārrobežu stratēģisko plānošanu.

Ministru padomē ir plānotas arī ministru pusdienas par aviācija jautājumiem, ņemot vērā, ka šī gada beigās EK nāks klajā ar t.s. Aviācijas pakotni. Ministru neformālas diskusija būs laba platforma, lai diskutētu par izaicinājumiem aviācijas sektorā, balstoties uz Latvijas prezidentūras sagatavotajiem jautājumiem, kas aptver trīs būtiskākos aspektus – aviācijas konkurētspējas atdzīvināšanu, aviācijas lomu Eiropas izaugsmes un jaunu darba vietu veidošanā un savienojamības aspektu.

Ministri padomē apspriedīs arī citus transporta jautājums.

A.Matīsu Briselē pavadīs Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš un viņa vietniece Ilze Aleksandroviča, kā arī ministra padomnieks Kaspars Briškens un ES lietu koordinācijas departamenta direktore Elīna Šimiņa-Neverovska.

Papildus informācija:
Rolands Rumba
Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr: 67028390
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu