Skip to main content

Matīss Luksemburgā vada ES Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomi

11. un 12. jūnijā Luksemburgā notiks noslēdzošā Latvijas Prezidentūras vadītā Eiropas Savienības (ES) Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas (TTE) Ministru padomes sanāksme, kuru vadīs Latvijas Republikas satiksmes ministrs Anrijs Matīss.

Ministru sanāksmes laikā 11.jūnijā tiks skatīti vairāki transporta nozares jautājumi, tostarp paredzēts apstiprināt progresa ziņojumu par priekšlikumu gaisa satiksmes pasažieru tiesību regulējuma izmaiņām.

Galvenais priekšlikuma mērķis ir aizsargāt gaisa pasažieru intereses, nodrošinot, ka gaisa pārvadātāji satiksmes traucējumu laikā augstā līmenī īsteno gaisa pasažieru aizsardzību. Vienlaikus priekšlikuma mērķis ir ņemt vērā finansiālo ietekmi uz gaisa transporta nozari un gādāt par to, lai gaisa pārvadātāji darbotos atbilstīgi saskaņotiem nosacījumiem liberalizētā tirgū, kā arī iespēju robežās novērst nesamērīgu finanšu slogu aviokompānijām, kas var rasties no saistībām, ko uzliek regula.

Kopumā ir rasti risinājumi vairākos jautājumos, un Latvijas prezidentūras laikā darba grupa noteica galveno virzienu vairākiem būtiskiem politiskiem kompromisiem, lai nākamās Prezidentūras noslēgtu darbu pie vairākiem nozīmīgiem jautājumiem, piemēram, kompensāciju robežvērtībām, kā arī kompensācijām par savienotiem lidojumiem.

Latvijas prezidentūras laikā sasniegti būtiski panākumi saistībā ar Ceturtās dzelzceļa tiesību aktu pakotnes tehniskā un politiskā pīlāra priekšlikumu virzību. Latvijas Prezidentūra kā prioritāti izvirzīja darbu pie tehniskā pīlāra priekšlikumiem, ņemot vērā tā gatavības stadiju, saglabājot apņēmību jūnijā vienoties ar Eiropas Parlamentu.

Vienlaikus paralēli notika darbs arī pie politiskā pīlāra priekšlikumiem, izstrādājot jaunas kompromisa redakcijas, kā arī organizējot ministru diskusijas marta transporta Ministru padomē, līdz ar to Padomē ir plānota progresa ziņojuma prezentācija. Balstoties uz šo progresa ziņojumu, Luksemburga savas Prezidentūras laikā centīsies rast vienošanos Padomes līmenī šī gada oktobra Padomes sēdē.

Ministru padomes sēdē paredzēts vienoties par vispārējo pieeju priekšlikumam Direktīvai par prasībām attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem, kas ļaus harmonizēt iekšējo ūdensceļu kuģu tehniskos standartus Eiropā. Vienlaikus tiek saglabāts princips, ka direktīvas projekts neattieksies uz dalībvalstīm, kurās nav iekšējo ūdensceļu ES izpratnē.

Tāpat ministri tiks iepazīstināti ar trešās ASEM transporta ministru sanāksmes rezultātiem, kas norisinājās Rīgā 29. – 30. aprīlī un bija visplašāk apmeklētā šāda formāta sanāksme. Tās laikā tika izdiskutēti jautājumi par Eiropas un Āzijas transporta savienojumiem, veicinot sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm un pārrobežu stratēģisko plānošanu, kā arī pieņemot Rīgas deklarāciju.

 

A.Matīss aicinās ministrus uz ikgadējām TEN-T dienām, kas notiks Rīgā, 22.-23. jūnijā, lai apspriestu TEN-T tīkla attīstību, īpašu uzmanību veltot tā pamattīkliem.

Savukārt 12.jūnija Ministru padomē plānotas diskusijas par Padomes Secinājumiem par Interneta numurpiešķires institūcijas (IANA) funkciju vadības nodošanu daudzpusējai kopienai.

Interneta numurpiešķires institūcijas (IANA) uzraudzības funkcija nodrošina vienu no būtiskākajiem interneta darbības posmiem – unikālo kodu un numuru sistēmu vienotai datoru un citu iekārtu savstarpējai tehniskajai saziņai. Šobrīd IANA uzraudzības funkciju veic ASV valdība, tomēr to līdz 2015.gada 30.septembrim plānots nodot starptautiskajai kopienai, kas ietver valstu valdību, starptautisko organizāciju, privātā sektora un sabiedrības pārstāvjus, kā arī tehniskos un zinātniskos ekspertus.

Tāpat ministrs informēs par progresu attiecībā uz Vienotā Telesakaru tirgus (TSM) regulas priekšlikuma virzību, par kuru ir plānotas ministru brokastis 12. jūnijā. Ministru brokastu ietvaros A.Matīss uzklausīs dalībvalstu viedokļus un priekšlikumus, kā arī aicinās uz aktīvu kompromisu sasniegšanu, lai nodrošinātu TSM pieņemšanu Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē ietvaros.

A.Matīsu Luksemburgā pavadīs Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš un viņa vietniece Ilze Aleksandroviča, kā arī ministra padomnieks Kaspars Briškens un ES lietu koordinācijas departamenta direktore Elīna Šimiņa-Neverovska.

Papildus informācija:
LR Satiksmes ministrija
Tālrunis: 67028370
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu