Skip to main content

Mazinās nelegālo nodarbinātību, ierobežojot pieeju ES fondiem

Lai mazinātu iespējas trešo valstu pilsoņiem nelegāli strādāt Latvijā, Ministru kabinets otrdien, 9. augustā, noteica pienākumu Eiropas Savienības (ES) fondu atbildīgajām iestādēm (ministrijām) un sadarbības iestādēm (aģentūrām) atgūt ES fondu finansējuma saņēmējam izmaksāto finansējumu projekta īstenošanai, ja tas kā darba devējs ir nelegāli nodarbinājis trešo valstu valstspiederīgo.

Attiecīgos grozījumus FM veikusi noteikumos par kārtību, kādā ziņo par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus. Grozījumi veikti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas, kas paredz vērsties pret nelikumīgu imigrāciju, prasībām.

Direktīva nosaka, ka dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgā gadījumā darba devējiem var uz laiku liegt tiesības uz dažām vai visām priekšrocībām, ko saņem ar valsts starpniecību, atbalstu vai subsīdijām, ietverot dalībvalstu pārvaldītos ES līdzekļus. Direktīva nosaka arī to, ka dalībvalstīm ir jāparedz pasākumi, lai attiecīgā gadījumā darba devējiem varētu likt atmaksāt dažus vai visus valsts piešķirtos maksājumus, atbalstu vai subsīdijas, tostarp dalībvalstu pārvaldītos ES līdzekļus, kas darba devējam piešķirti 12 mēnešu laikā pirms nelikumīgās nodarbinātības fakta konstatācijas.

Grozījumu saskaņošanas laikā tika panākta vienošanās, ka Direktīvas prasības tiks attiecinātas tikai uz ES fondu 2007.-2013. gada un turpmākajos plānošanas periodos pieejamo finansējumu, ņemot vērā tā apmēru un nozīmi Latvijas tautsaimniecības attīstībā.
Tādējādi sagatavotie grozījumi noteikumos paredz:
• noraidīt projekta iesniegumu, ja tiks konstatēts, ka projekta iesniedzējs ir sodīts vai tam piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (likvidācija, tiesību ierobežošana, mantas konfiskācija, naudas piedziņa) par nelegālu trešo valstu valstspiederīgo nodarbināšanu;
• fakts, ka darba devējs, kurš vienlaikus ir arī ES fondu finansējuma saņēmējs, ir nelegāli nodarbinājis trešo valstu valstspiederīgo un par to ir sodīts vai tam piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi, ir uzskatāms par neatbilstību, kā rezultātā atbildīgā iestāde (ministrija) vai sadarbības iestāde (aģentūra) atgūs to finansējumu, kas saņēmējam tika izmaksāts divpadsmit mēnešu laikā pirms pārkāpuma fakta konstatācijas.

Detalizētu noteikumu projektu skatīt šeit.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Beļkeviča
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67083938
[email protected]

 

 

Dalies ar ziņu