Skip to main content

Memoranda īstenošanas padome apspriež pilsoniskās sabiedrības un Kultūras ministrijas sadarbību lēmumu pieņemšanas procesā

Trešdien, 27. jūlijā notika Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes kārtējā sēde, kuras laikā citastarp tika izskatīts arī jautājums par sabiedrības līdzdalības praksi kādā no ministrijām. Šajā sēdē tika apspriesta Kultūras ministrijas sadarbība ar nevalstisko sektoru. Jau iepriekš informējām, ka Memoranda padome šogad uzsāk jaunu iniciatīvu – aicinot ministrijas informēt, kāda ir ministrijas un nevalstiskā sektora sadarbība lēmumu pieņemšanas procesā un kas būtu uzlabojums jau esošajā sadarbības mehānismā.

Memoranda padomes sēdē tika sniegts ziņojums par to, kā Kultūras ministrija sadarbojas ar NVO, kā arī iezīmēti sabiedrības līdzdalības procesa analīzē gūtie secinājumi un turpmāk veicamie uzdevumi – pilnveidot un padarīt daudzveidīgāku informāciju ministrijas mājaslapā, biežāk rīkot forumus, aptaujas un pētījumus, kaut arī šo uzdevumu īstenošanu ierobežo samazinātais ministrijas finansējums. Kultūras ministre S. Ēlerte minēja konkrētus gadījumus, kad NVO ekspertīze un intelektuālais resurss ministrijai bijis sevišķi svarīgs, piemēram, Daugavpils teātra jautājuma risināšanā un jautājumā par vides standartu izstrādes nepieciešamību.

Nevalstisko organizāciju pārstāvji, vērtējot sabiedrības līdzdalības praksi atzina, ka Kultūras ministrija ir atvērta sadarbībai, dažādu viedokļu uzklausīšanai un risinājumu meklēšanai, tomēr daudzām kultūras jomas NVO nav pietiekoši lielas kapacitātes, lai sekotu normatīvo dokumentu izstrādei, sniegtu par tiem atzinumus, regulāri līdzdarbotos darba grupās. Tāpat NVO aktualizēja jautājumu, ka pilsoniskai līdzdalībai būtu jāietver diskusijas starp pilsonisko sabiedrību un valsts pārvaldi ne tikai par normatīvo dokumentu projektiem, bet arī par valsts uzdevumu stratēģisko virzību.

NVO pārstāvji norādīja, ka pilsoniskās sabiedrības kapacitāti būtu iespējams celt, izveidojot NVO fondu, kur varētu saplūst līdzekļi no dažādiem avotiem. NVO rosināja ministrijas vairāk izmantot mājaslapās interaktīvus rīkus, lai pie publicētajiem tiesību aktu projektiem būtu iespējams uzreiz sniegt viedokļus, jo tas atvieglo sabiedrības iespējas iesaistīties dažādu politikas dokumentu un normatīvo aktu projektu apspriešanā.

Šī bija otrā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde, kas veltīta ministriju sabiedrības līdzdalības prakses apspriešanai. Iepriekšējā notika jūnijā un bija veltīta Zemkopības ministrijas un NVO sadarbībai, savukārt septembra sēdē plānots vērtēt sabiedrības līdzdalības praksi Izglītības un zinātnes ministrijā. Informācija par Memoranda padomes darbu pieejama Ministru kabineta mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Freimane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929, 28341699
[email protected]

 

Dalies ar ziņu