Skip to main content

Memoranda padomes ietvaros NVO uzklausīs kultūras ministri par aktualitātēm integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā

24. februārī notiks kārtējā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (turpmāk – Memoranda padome) sēde, kur plānots uzklausīt kultūras ministres Sarmītes Ēlertes ziņojumu par integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības politikas funkciju pārņemšanu Kultūras ministrijas atbildībā, sabiedrības integrācijas pamatnostādņu izstrādes procesu un tā virzību, kā arī pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas politikas ietvaros veicamiem pasākumiem.

Tāpat sēdē NVO un ministriju pārstāvji uzklausīs Finanšu ministrijas sniegto informāciju par netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanu Eiropas Sociālā fonda projektiem saistībā ar 2011. gada 1.februārī veiktiem grozījumiem Ministru kabineta 2007. gada 26. jūlija noteikumos Nr.419. Minētie Ministru kabineta noteikumu grozījumi maina ar attaisnojamo administratīvo izmaksu likmi saistītos nosacījumus, kas ir būtiski NVO kā projektu īstenotājiem.
Sēdē plānots arī pieņemt lēmumu par Memoranda padomes darba plānā paredzēto ministriju līdzdalības prakses izvērtēšanu, nosakot kritērijus jeb indikatorus, kas būs pamatā dialogam starp ministriju un tās sadarbības partneriem NVO izvērtēšanas procesā. Izvērtēšanas mērķis būs konstatēt problēmas, kādas eksistē sabiedrības līdzdalībā un meklēt risinājuma iespējas. Kā indikatori, kas būtiski raksturo līdzdalību, izvēlēti, piemēram, NVO līdzdalības iespējas ministrijas konsultatīvajās padomēs, tiesību aktu projektu izstrādē, sabiedriskajās apspriedēs un publiskajās apspriešanās.

NVO būtisku informāciju sēdē sniegs arī NVO pārstāvji, kas iesaistījušies Saeimas NVO foruma sagatavošanā un Brīvprātīgā darba gada vadības komitejā.

Memoranda padomes sēde notiks 24. februārī plkst.11.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē.

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandā noteikto mērķu sasniegšanu. Padomes uzdevums ir sniegt priekšlikumus Ministru prezidentam un ieteikumus ministrijām, lai uzlabotu valsts pārvaldes institūciju un pilsoniskās sabiedrības sadarbību. Padomes sekretariāta funkcijas īsteno Valsts kanceleja. Padomes nolikums, sastāvs un sēžu protokoli pieejami šeit. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda teksts pieejams šeit. Šobrīd Memorandu jau ir parakstījusi 224 nevalstiskās organizācijas.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Freimane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929
[email protected]

 

Dalies ar ziņu