Skip to main content

Mikrouzņēmumu atbalsta programmas ieviešana radīs izrāvienu jaunu uzņēmumu izveidē

Ekonomikas ministrs Artis Kampars (Vienotība/JL) ir pārliecināts, ka Mikrouzņēmumu atbalsta programmas – viena, fiksēta mikrouzņēmumu nodokļa, mazkapitāla SIA, administratīvo un grāmatvedības procedūru vienkāršošanas – ieviešana radīs izrāvienu jaunu uzņēmumu izveidē. Tas ļaus nākamajos četros gados panākt kvalitatīvu lēcienu uzņēmējdarbības aktivitātes rādītājos un panākt, ka Latvija pēc uzņēmumu skaita uz katriem 1000 iedzīvotājiem sasniedz, kā minimums, Eiropas Savienības vidējos rādītājus.

A.Kampars: „Šobrīd Latvijā uz katriem 1000 iedzīvotājiem strādā 31 privātais uzņēmums. Vidējais rādītājs Eiropas Savienībā ir 50 uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem. Zemā uzņēmējdarbības aktivitāte valstī ir viens no iemesliem, kāpēc Latvijas ekonomikai ir tik būtiska mikrouzņēmumu atbalsta koncepcijas īstenošana. Tās ieviešana dzīvē sekmēs jaunu uzņēmumu veidošanos un līdz ar to arī nodarbinātību valstī, īpaši reģionos.”

Šodien, 1. septembrī, stājas spēkā Mikrouzņēmumu nodokļa likums un to pavadošā likumdošanas pakete, kas paredz viena, fiksēta mikrouzņēmumu nodokļa ieviešanu ar likmi 9% no apgrozījuma jeb saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

Līdz ar to ir pieņemti un stājušies spēkā visi likumdošanas akti, kas nepieciešami mikrouzņēmumu atbalsta programmas ieviešanai. Programmas mērķis ir atvieglot mikrouzņēmumu administratīvo un grāmatvedības kārtošanas slogu un samazināt dibināšanas izmaksas, lai veicinātu jaunu uzņēmumu un jaunu darbavietu veidošanos.

Ekonomikas ministrs ir pārliecināts, ka mikrouzņēmumu pazeminātās nodokļu likmes ieviešana jau no šī gada 1.septembra veicinās vismaz 900 jaunu mikrouzņēmumu izveidi līdz gada beigām.

A. Kampars: „ Valda Dombrovska valdība mazajam un vidējam uzņēmējdarbības sektoram ir radījusi virkni dažādu iespēju, lai tūkstošiem aktīvu Latvijas iedzīvotāju varētu īstenot ideju par sava uzņēmuma dibināšanu un no darba ņēmējiem kļūtu par uzņēmējiem, kas rada darbavietas gan sev, gan citiem. Mēs vēlamies panākt, ka, līdzīgi kā attīstītās Rietumeiropas valstīs, arī Latvijā mazais un vidējais uzņēmējdarbības sektors kļūst par ekonomikas mugurkaulu ar būtisku ieguldījumu nodarbinātības veicināšanā.”

Kā norāda ministrs, jau līdz šim ieviestie pasākumi mikrouzņēmumu atbalstam – viena lata SIA un patentmaksas fiziskām personām – kopējais efekts uz ekonomiku ir daudz lielāks par iepriekš prognozēto.

Kopš izmaiņu Komerclikumā stāšanās spēkā šī gada maijā ik mēnesi vidēji tiek nodibinātas 400 viena lata jeb mazkapitāla SIA- augustā vien nodibinātas 462 mazkapitāla SIA. Gandrīz puse no pirmajā pusgadā reģistrētajām jaunajām SIA ir ar samazinātu pamatkapitālu. Salīdzinājumā ar 2009.gada otro pusgadu, šā gada pirmajā pusgadā ir reģistrēts par 11,1% vairāk jaunu uzņēmumu.

Kopš gada sākuma, kad stājās spēkā patentmaksas ar vienu, fiksētu nodokļa maksājumu atsevišķu profesiju pārstāvjiem, ir vērojama pozitīva dinamika attiecībā uz izņemto patentmaksu skaitu. Iedzīvotāju interese par iespēju uzsākt savu mazo uzņēmējdarbību bez lieku birokrātisku procedūru kārtošanas ar katru mēnesi pieaug. Ja šī gada februārī tika izņemti tikai trīs patenti, tad līdz šā gada jūlija beigām, pēc Valsts ieņēmumu dienesta sniegtās informācijas, ir izņemts jau 201 patents.

Papildu informācija:
Sandris Sabajevs
Ekonomikas ministra preses sekretārs
Tālr.: 29217265, 67013016
E-pasts: [email protected] 

Dalies ar ziņu