Skip to main content

Minimālā alga 2011. gadā būs 200 lati

No nākamā gada par 40 stundu darbu nedēļā minimālā mēneša darba alga būs 200 lati, bet minimālā stundas tarifa likme – 1,189 lati.

To paredz otrdien, 30.novembrī, valdībā apstiprinātie noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi, tādējādi nodrošinot tiesisku pamatu minimālās darba algas un minimālās stundas tarifa likmes apmēru noteikšanai valstī.

Saskaņā ar noteikumiem minimālo stundas tarifa likmi rēķina atbilstoši 2011. gada darba laika kalendāram, ņemot vērā gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī. Bet pusaudžiem un tiem cilvēkiem, kuri ir pakļauti paaugstinātam riskam, minimālā stundas tarifa likme būs 1,360 Ls, jo viņiem saskaņā ar Darba likumu ir atļauts strādāt tikai septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā.

Lai nodrošinātu, ka minimālo darba algu pilnā apmērā saņem tie darbinieki, kuri nostrādājuši visas mēnesī noteiktās darba stundas un kuriem algu par padarīto darbu rēķina pēc minimālās stundas tarifa likmes, darba devējam paredzēts pienākums izmaksāt minimālo algu par padarīto arī tajos mēnešos, kad darba stundu skaits ir mazāks par gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī (piemēram, februārī).

Noteikumos ir iekļauta arī atsevišķa norma darbiniekiem, kuriem nolīgta akorda algas sistēma normāla darba laika ietvaros un kuri nostrādājuši visas mēnesī noteiktās darba stundas. Šiem darbiniekiem aprēķinātā darba alga nevarēs būt mazāka par minimālo mēneša darba algu.

2010. gada augustā darba ņēmēju skaits, kuriem darba ienākumi ir minimālās mēneša darba algas apmērā 180 latu un mazāk bija 182,6 tūkst. cilvēku no darba ņēmēju kopskaita, tai skaitā privātajā sektorā – 156,3 tūkst. cilvēku un sabiedriskajā sektorā – 26,3 tūkst. cilvēku.


Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
LR Ministru kabineta
Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i.
Tel.: 67021666
[email protected]

Dalies ar ziņu