Skip to main content

Minimālā darba alga 2014.gadā būs 320 euro jeb 225 lati

Minimālā mēneša darba alga no 2014.gada 1.janvāra būs 320 euro, kas ir ekvivalenti 225 latiem, bez santīmiem un centiem, atgādina Labklājības ministrija (LM), noraidot izskanējušos iebildumus par nepareizu minimālās mēneša darba algas konvertāciju.

LM uzsver, ka valdība 2013.gada 30.jūlijā apstiprināja grozījumu noteikumos Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība. Tie paredz, ka minimālo mēneša darba algu nosaka līdz vienam euro, bez centiem.

Minētie noteikumi arī nosaka, ka minimālās mēneša darba algas apmēru konkrētajā gadā valdība nosaka, vienojoties ar sociālajiem partneriem Nacionālās trīspusējās sadarbības padomē. Proti, šogad 2013.gada 25.aprīļa sēdē bija panākta vienošanās, ka minimālā mēneša darba alga 2014.gadā ir 225 lati (320 euro), bez santīmiem un centiem.

Tas nozīmē, ka ir normatīvā bāze (rakstiskais pierādījums minimālās algas apmēram 2014.gadā), kas paredz minimālo mēneša darba algu noteikt bez centiem, ja arī Euro ieviešanas likums paredz lata konvertāciju uz euro ar centiem. Tādējādi iebildums par nepareizu minimālās mēneša darba algas konvertāciju (ap 15 centu apmērā) ir nebūtisks, ja minimālās mēneša darba algas pieaugums ir 25 lati.

LM informē, ka tuvākajā laikā valdībā plānots iesniegt izskatīšanai LM izstrādātās izmaiņas Ministru kabineta Noteikumos par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi.

Atgādinām, ka pašreiz noteikto minimālo stundas tarifa likmi 2014.gadā paredzēts palielināt no Ls 1,203 līdz Ls 1,359 (1,933 euro). Savukārt pusaudžiem un tiem darbiniekiem, kuri ir pakļauti īpašam riskam, minimālo stundas tarifa likmi 2014.gadā plānots paaugstināt no Ls 1,375 līdz Ls 1,554 (2,209 euro), jo viņiem saskaņā ar Darba likumu ir atļauts strādāt tikai septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā.

Minimālā darba alga ir pati zemākā mēneša atlīdzība, kuru darbinieks regulāri saņem par paveikto darbu, strādājot pilnu darba dienu (8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā).
Tās apmēru nosaka valdība. Minimālo mēneša darba algu nosaka, lai aizsargātu darbinieku grupu ar zemāko kvalifikācijas līmeni un darba ražīgumu.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu