Skip to main content

Ministri pārrunās jaunā ES plānošanas perioda sekmīgas ieviešanas priekšnosacījumus

Otrdien, 9. jūnijā, Latvijas finanšu ministra Jāņa Reira vadībā Rīgā norisināsies būtiskākais kohēzijas politikai veltītais pasākums Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā – neformālā kohēzijas ministru sanāksme. Tajā Eiropas Savienības dalībvalstu ministri pārrunās reformētās kohēzijas politikas aktualitātes saistībā ar finanšu instrumentu intensīvāku izmantošanu, kā arī administratīvās kapacitātes stiprināšanu. Tie ir vieni no būtiskākajiem priekšnosacījumiem, lai sekmīgi nodrošinātu jaunā ES fondu plānošanas perioda 2014.-2020. gadam īstenošanu.

“Veiksmīgi īstenot reformēto kohēzijas politiku varam tikai tad, ja sekmīgi sadarbojas visi iesaistītie partneri, īpaši dalībvalstis un Eiropas Komisija. Tādēļ būtiski jaunajā ES fondu plānošanas periodā mums ir stiprināt labu pārvaldību un palielināt finanšu instrumentu sekmīgu izmantošanu. Mums ir jānodrošina, ka katram ieguldītajam eiro ir pēc iespējas lielāka pievienotā vērtība visas ES ekonomikā,” uzsver finanšu ministrs Jānis Reirs.
Turpinot diskusijas, 10. jūnijā notiks neformālā ministru sanāksme par teritoriālās un pilsētu attīstības jautājumiem Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda vadībā. Tās laikā pirmo reizi politiskā līmenī ministriem būs iespēja diskutēt par ES Pilsētprogrammu, vienojoties par tās pamatelementiem.

Mediju programma

Papildu informācija, tai skaitā sanāksmē apskatāmo jautājumu pārskata dokuments (angļu valodā)

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: [email protected]

 

Dalies ar ziņu