Skip to main content

Ministriju un uzņēmumu organizāciju pārstāvji pārrunā aktualitātes nodokļu politikā

Piektdien, 21. decembrī, Finanšu ministrijā tikās pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, lai pārrunātu aktualitātes nodokļu politikā, tostarp saistībā ar sociālo taisnīgumu nodokļu politikā un nodokļu politikas stimuliem efektīvai investīciju veicināšanai.

Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka ekonomiskās izaugsmes laikā, kad budžetā vērojams ieņēmumu pieaugums, arī vajadzību ir daudz un pamatotas, piemēram, ceļu uzturēšanai, valsts iekšējai drošībai un aizsardzībai, veselības aprūpei, kuru sabalansēšana būs 2014. gada budžeta projekta izaicinājums.

Sanāksmē tika diskutēts par nepieciešamību mazināt ēnu ekonomiku un paaugstināt pieejamos līdzekļus iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem, tādējādi sekmējot nodarbinātības izdevīgumu kā alternatīvu dzīvei uz pabalstiem, kā arī ieviest sociālā taisnīguma principu darba nodokļu sistēmā.

Tāpat sanāksmes dalībnieki diskutēja arī par neapliekamā minimuma un atvieglojumu par apgādībā esošām personām piemērošanas sistēmu un apmēru, nepieciešamību paaugstināt minimālo algu 2014. gadā, kā arī attaisnoto izdevumu apmēru un sistēmu.

Tika panākta vienošanās Finanšu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju turpināt darbu pie diferencēta neapliekamā minimuma sistēmas izstrādes, un 2014. gada februārī piedāvāt konkrētus risinājumus, kas ietvertu progresivitātes elementus, lai sekmētu sociālā taisnīguma principu darba nodokļu sistēmā. Papildus tika diskutēts arī par iespēju ieviest obligāto ikgadējo iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju.

Attiecībā uz uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumiem tika diskutēts par šobrīd spēkā esošajiem atvieglojumiem un nepieciešamību stimulēt investīcijas inovatīvā un eksportspējīgā uzņēmējdarbībā, kā arī saglabāt nodokļu atlaides apstrādes rūpniecībā.

Finanšu ministrija uzsver, ka turpinās uzturēt nodokļu politiku, ievērojot Nodokļu politikas stratēģijā 2011. – 2014. gadam, ko finanšu ministrs Andris Vilks 2011. gada beigās parakstīja kā saprašanās memorandu ar sociālajiem partneriem, minētos pamatprincipus – stabilitāti un paredzamību, lai nodrošinātu tautsaimniecības konkurētspēju.

2013. gadā nodokļu politikā tiks saglabāti jau esošie rīcības virzieni – iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes mazināšana saskaņā ar likumā apstiprināto grafiku un atvieglojuma par apgādībā esošu personu paaugstināšana no 2013. gada vidus.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Neimane
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

 

Dalies ar ziņu