Skip to main content

Ministru kabinetā apstiprināti valsts cenrāži eiro

Otrdien, 1.oktobrī, Ministru kabinets (MK) pabeidza darbu pie valsts pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanas eiro. Turpmākās nedēļas laikā tie tiks publicēti valsts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

MK ir apstiprinājis visus ministriju iesniegtos valsts pakalpojumu cenrāžus eiro, kas nostiprināti ar MK noteikumiem. Lielākajā daļā cenrāžu līdzšinējās summas no latiem konvertētas uz eiro saskaņā ar „Euro ieviešanas kārtības likuma” 6. pantu. Tomēr ir arī tādi cenrāži, kas veidoti no jauna, balstoties uz pašizmaksas aprēķinu. Visi grozījumi MK noteikumos par valsts pakalpojumu cenrāžiem stāsies spēkā ar 2014. gada janvāri.

„Gatavojoties pārejai uz eiro, darba efektivitātes nolūkos atsevišķos gadījumos identificēti arī citi – ar eiro ieviešanu tieši nesaistīti grozījumi, kas bija jāveic noteikumos par valsts cenrāžiem saskaņā ar izteiktajiem Valsts kontroles ieteikumiem, vai aktualizējot tos pēc pakalpojuma pašizmaksas principa,” skaidro Sandis Voldiņš, Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu jautājumos.

Uzziņai
MK saistībā ar pāreju uz eiro jāizskata un jāapstiprina grozījumi visos MK noteikumos, kuros minētas summas latos, vai kurus citu apsvērumu dēļ tiesiskās noteiktības nodrošināšanai nepieciešams grozīt līdz eiro ieviešanas dienai. Kopumā kontekstā ar eiro šogad grozījumi tiks veikti aptuveni 500 MK noteikumos un līdz 2016. gadam vēl ap 300 MK noteikumos.

Atsevišķi MK noteikumi, kas izriet no „Euro ieviešanas kārtības likuma”, un ir saistīti ar pārejas periodu, t.i. ar cenu paralēlo atspoguļošanu, kases aparātu pielāgošanu un rēķiniem, stāsies spēkā jau ar šā gada 1. oktobri. Savukārt grozījumi valsts maksas pakalpojumu cenrāžos ar 1. oktobri ir nepieciešami tikai informatīvi, un ar tiem var iepazīties MK Interneta mājas lapā.

Informāciju sagatavoja:
Margrieta Ulmane
Valsts kancelejas Eiro komunikācijas projekta vadītāja
Tālr.: 29 188 230
[email protected]

Dalies ar ziņu