Skip to main content

Ministru prezidenta apsveikums Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā

Novembris ir Latvijas mēnesis. Vēsturiski mūsu valsts nozīmīgākie atceres un svinību datumi ir iezīmēti rudens izskaņā. Mēs svinam svētkus gada tumšākajā laikā, un tādēļ īpaši nozīmīga ir gaismas klātbūtne. Gaisma no svecēm, gaisma no svētku atribūtikas un uguņošanas, bet svarīgākā no tām – gaisma, ko dod mūsu sajūtas un mūsu domas par savu valsti un laiku, kurā dzīvojam.

Šis nav viegls laiks nedz Latvijai, nedz mums pašiem. Šis ir izšķirīgu pārbaudījumu un pārmaiņu laiks. Tas ir kā eksāmens, bez kura nokārtošanas nav iespējams saņemt gatavības apliecību.

Kādēļ Latvijai šis eksāmens izrādījies daudzkārt grūtāks nekā citiem? – Uz šo jautājumu var atbildēt dažādi: var vērtēt politiku un politiķu padarīto vai nepadarīto, var analizēt globālās ekonomikas procesus un to ietekmi uz mūsu valsti, bet var arī personiski pārdomāt to, cik atbildīgi un godprātīgi esam attiekušies pret savu valsti mēs katrs pats. Iekams sakām, ka visas problēmas un likstas ir radušās kādu citu neizdarības vai kļūdu dēļ, ir vērts uzdot jautājumu sev: ko es kā Latvijai piederīgais esmu domājis par savu valsti un darījis tās labā?

Mēs nereti pretnostatām jēdzienus valsts un indivīds, lai gan ir skaidrs, ka valsti veido indivīdi un viņu attieksme. Tieši attieksme ir atslēga un ceļš uz tādu Latviju, kas varēs lepoties ar sasniegto pasaules mērogā un par ko būsim patiesi lepni arī mēs paši. Beigsim apbrīnot mūsu ziemeļu kaimiņus igauņus, lai gan, nenoliedzami, viņu paveiktais ir tā vērts, un centīsimies paši noticēt tam, ka mēs varam sasniegt vēl vairāk.

Šajos krīzes gados mēs jau esam pierādījuši, ka varam būt piemērs citām valstīm, tomēr ar to ir daudz par maz. Ja patiesi vēlamies redzēt Latviju kā izaugsmes valsti, no kuras cilvēki nedodas prom darba un labākas dzīves meklējumos, tad mums ir jānotic pašiem sev. Tikai ar tādu attieksmi dzīvojot un strādājot ikkatrs nākamais 18.novembris būs patiesas gaismas piepildīts!

Es pateicos visiem, kas šajā ne būt ne vieglajā laikā ir ticējuši valdības centieniem un rīcībai, un apliecinu, ka arī turpmākais darbs būs veltīts Latvijas nacionālās izaugsmes un vienotības mērķim!

Gaišus svētkus ikvienam!
Dievs svētī Latviju!


Informāciju sagatavoja:
Līga Krapāne
Ministru prezidenta preses sekretāre
Tālr. 67082865
[email protected]

Dalies ar ziņu