Skip to main content

Ministru prezidenta apsveikums, uzsākot jauno mācību gadu

Godātie skolēni un studenti!

Nākamajā nedēļā Jūs dosieties uz savām skolām, lai apgūtu zināšanas matemātikā, fizikā, angļu valodā un citos priekšmetos, bet papildus tiem jāizkopj vēl kāda ļoti svarīga prasme – prasme mācīties. Neatkarīgi no tā, kāda būs Jūsu izvēlētā profesija – ja vēlaties tajā gūt panākumus, mācīties jāturpina visu mūžu.

Latvijas lielākā vērtība ir zināšanas – to mūsu tautieši zināja jau 19. gadsimtā. Tādēļ tie spēja pārvarēt visus šķēršļus, lai dotos uz Tērbatu un citām Eiropas augstskolām remdēt savas slāpes pēc izglītības. 1862. gadā „Pēterburgas Avīzēs” Krišjānis Valdemārs uzsvēra, ka latviešiem vajadzīgas trīs lietas: pirmām kārtām skolas, otrām kārtām skolas un trešām kārtām skolas. 150 gadus vēlāk tieši šīs pašas lietas – pamatskolas, arodskolas un augstskolas veido Latvijas panākumus. Mūsu konkurētspēju noteiks pievienotā vērtība – idejas, kas radīsies Jūsu galvās un tiks īstenotas ar Jūsu zināšanām un prasmēm.

Mūsu tautas teiciens vēsta – katrs pats ir savas laimes kalējs. Pedagogu uzdevums ir dot Jums zināšanas un instrumentus, lai katrs no jums šo savu dzīves laimi varētu izkalt. Taču tikai no katra paša būs atkarīgs vai būsiet gatavi saviem dzīves izaicinājumiem. Tādēļ novēlu katram no Jums – vairāk kā 200 000 skolēniem un 90 000 studentiem, pilnvērtīgi izmantot visas iespējas, ko Jums sniedz skolas un studiju laiks.

Cienījamie pasniedzēji!

Jūsu izvēlētā misija – būt par autoritātēm, kas veido bērnu un jauniešu izpratni par pasauli, ir vērtīgs un cienījams darbs. Reti kurā profesijā iespējams saņemt to piepildījumu, ko gūstat Jūs, redzot kā tālākajā dzīvē gūst panākumus Jūsu audzēkņi. Katrs Jūsu nostrādātais gads ir ieguldījums mūsu tautas un valsts daudzu gadu nākotnē.

Šī ir pirmā reize pēdējo piecu gadu laikā, kad Latvijas iedzīvotāju paveiktais krīzes pārvarēšanā sniedz mums iespēju piešķirt papildus līdzekļus svarīgākajām prioritātēm. Izglītības joma noteikti ir viena no manis vadītās valdības prioritātēm, tādēļ esmu gandarīts, ka tieši pedagogi ir pirmie, kam esam uzsākuši pakāpenisku atalgojuma palielināšanu. Apliecinu, ka turpināsim meklēt arī citas iespējas skolās veidot aizvien labvēlīgākus apstākļus, kas motivē Jūs un skolēnus sasniegt izcilus rezultātus.

Dārgie vecāki!

Vēlos Jums pateikties par atbalstu, ko sniedzat saviem bērniem skolas gaitās. Izglītības nozarē uzsākta virkne vērienīgu reformu, kuru mērķis ir uzlabot gan izglītības saturu un tā pasniegšanas veidu, gan arī izglītības nozares administratīvo struktūru. Šo mērķu sasniegšanai ļoti svarīga ir vecāku iesaiste, tādēļ ar šīm pārmaiņām Jūsu loma kļūs aizvien nozīmīgāka.

Uzsākot jauno mācību gadu vēlos novēlēt, lai gan skolotājiem, gan skolēniem un viņu vecākiem jaunais mācību gads ir panākumiem bagāts, lai Jums nepietrūkst iedvesmas un darbs nes gandarījumu!

Ar cieņu,
Valdis Dombrovskis,
Latvijas Republikas Ministru prezidents
 

Dalies ar ziņu