Skip to main content

Ministru prezidenta V.Dombrovska 1.septembra uzruna Mālpilī

Cienījamie Mālpils profesionālās vidusskolas un internātpamatskolas skolēni, cienījamie pedagogi, vecāki!

Sveicu Jūs 1. septembrī – Zinību dienā. Šodien sākas jauns mācību posms, kas nesīs jaunas zināšanas, jaunus mērķus un jaunus sasniegumus. No Jums pašiem būs atkarīgs, vai šis mācību gads būs vēl viens pakāpiens augšup – pretim Jūsu panākumiem.

Visā Eiropā pašlaik notiek izglītības sistēmas reformas, veidojot ciešāku saikni starp skolām un darba devējiem, it īpaši profesionālās izglītības jomā. Ņemot par piemēru Vācijas modeli, kur profesionālās izglītības sistēma ir ļoti spēcīga, šādas izmaiņas notiek arī Latvijā, un esmu gandarīts, ka Mālpils profesionālā vidusskola ir šo pārmaiņu priekšgalā.

Uzņēmēju un nākamo darba devēju iesaistīšana jauno speciālistu sagatavošanā ir viens no svarīgākajiem faktoriem profesionālajā izglītībā. Tā ir arī viena no Mālpils profesionālās vidusskolas prioritātēm, kur izveidota sadarbība ar vairāk nekā 130 nākamajiem skolēnu darba devējiem. Manuprāt, absolūti izcils ir Mālpils profesionālās vidusskolas sasniegums – pēc skolas pabeigšanas jaunie speciālisti gan siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijās, gan ēdināšanas pakalpojumu specialitātē, gan kokizstrādājumu izgatavošanā gandrīz simtprocentīgi jau pirmā gada laikā atrod darbu vai turpina tālāk izglītoties. Tas ir kompliments ne vien skolas vadībai un pasniedzējiem, bet arī Jums – audzēkņiem, par Jūsu apņēmību un mērķtiecību.

Tieši ražošana un eksports ir galvenie faktori, kas Latviju pašlaik ved ārā no krīzes, un šīm nozarēm ir jābūt mūsu valsts tālākās ekonomiskās attīstības un labklājības pamatā – citas ilgtspējīgas alternatīvas vienkārši nav. Lai to nodrošinātu, būs nepieciešami profesionāli sagatavoti amata pratēji. Tādēļ esmu pārliecināts, ka Latvijas izglītības sistēmā nepieciešams likt lielāku uzsvaru uz profesionālo izglītību un sadarbību ar nākamajiem darba devējiem, panākot, ka vismaz 50% no skolu beidzējiem savu izglītību turpina tieši profesionālās izglītības iestādēs.

Mūsu zināšanas, prasmes un talanti ir atslēga uz panākumiem un labklājību gan katram individuāli, gan valstij kopumā, un esmu pārliecināts, ka darbs, ko šodien ieguldīsiet savu zināšanu papildināšanā un savu talantu pilnveidošanā, jums nākotnē atmaksāsies simtkārtīgi.

Apsveicu Jūs visus ar jaunā mācību gada sākumu un vēlu, lai tas ir radošs un auglīgs, un Jūsu darbs nes Jums gandarījumu un panākumus!
Paldies!

Foto no pasākuma

 

Dalies ar ziņu