Skip to main content

Ministru prezidents aicina novērst atsevišķu reģionu enerģētisko izolāciju

Piektdien, 4. februārī, Briselē Ministru prezidents Valdis Dombrovskis piedalījās Eiropadomes sanāksmē. Darba kārtībā galvenā uzmanība tika veltīta enerģētikas, aktuālajiem ekonomikas politikas jautājumiem un situācijai Baltkrievijā un Ēģiptē.

Dalībvalstis diskutēja par Eiropas enerģētikas tirgus funkcionēšanu, enerģētisko resursu piegādes ceļu un avotu dažādošanu, visu dalībvalstu integrāciju vienotā ES elektrības un gāzes infrastruktūrā, prioritāro projektu finansēšanas iespējām, enerģētikas politikas ārējiem aspektiem, kā arī energoefektivitāti. Diskusijas ietvaros Latvijas Ministru prezidents uzsvēra, ka Latvijai īpaši svarīga ir starpsavienojumu izbūve, lai integrētu šobrīd izolētos reģionus, tai skaitā Baltijas reģionu, vienotā Eiropas enerģijas tirgū. Nosakot termiņus mērķu sasniegšanai, ir jāņem vērā to izpildes iespējas un atšķirīgā situācija dalībvalstīs. Īpaši svarīga ir energoresursu piegāžu un avotu dažādošana. Tāpēc uzskatām, ka sašķidrinātās gāzes termināla celtniecība Latvijā ir risinājums, lai uzlabotu reģiona energoapgādes drošību.

Diskusijā par ekonomikas politikas aktuālajiem jautājumiem tika pārrunāts, kā norit darbs pie eirozonas finanšu stabilitātes nodrošināšanas stratēģijas elementiem, Eiropas Stabilitātes mehānisma aprisēm un tā izveidei nepieciešamajiem grozījumiem Līgumā par Eiropas Savienības darbību.

Ņemot vērā to, ka situācija Ēģiptē pasliktinās, Eiropadome pieņēma deklarāciju, izsakot atbalstu iedzīvotāju leģitīmajai vēlmei īstenot demokrātiskas reformas un aicinot atturēties no vardarbības un uzsākt pārmaiņu īstenošanu bez kavēšanās.

Eiropadome apstiprināja ES nostāju jautājumā par turpmākajiem soļiem attiecībās ar Baltkrieviju, uzsverot demokrātisko procesu veicināšanu un atbalstu iedzīvotājiem.

Vizītes Briselē ietvaros Ministru prezidents sniedza intervijas International Herald Tribune un Agence Europe.

Foto no sanāksmes

Video no sanāksmes

 

Informāciju sagatavoja:
Evelīna Melbārzde
LR Pastāvīgās pārstāvniecības ES
Preses sekretāre
Tālr: +32 (0) 22383220
[email protected]

Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr.: 67082905
[email protected]

Dalies ar ziņu