Skip to main content

Ministru prezidents aicina sabiedrību iesaistīties valdības rīcības plāna gatavošanā

Uzsākot darbu pie valdības rīcības plāna sagatavošanas, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis uzdevis ministriem sadarbībā ar nozares nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un ekspertiem līdz šā gada 5. decembrim sagatavot un iesniegt priekšlikumus par ministriju būtiskākajiem un prioritāri veicamajiem pasākumiem visam valdības darbības periodam.

Vienlaikus V. Dombrovskis nosūtījis vēstuli valdības partneriem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, aicinot ikvienu aktīvi iesaistīties konkrētu uzdevumu un sasniedzamo rezultātu definēšanā, lai īstenotu valdības deklarācijā nospraustos virzienus. „Tikai pilnvērtīga sabiedrības iesaiste visos valstij svarīgākajos lēmumos piešķir tiem nepieciešamo leģitimitāti un rada pamatu uzticības atjaunošanai valstij un politiķiem,” uzsver Ministru prezidents.

Ministru kabineta iekārtas likums paredz, ka valdība ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc Saeimas uzticības saņemšanas apstiprina rīcības plānu Deklarācijas īstenošanai. Rīcības plānā tiek norādīti konkrēti uzdevumi Deklarācijā izvirzīto mērķu sasniegšanai. Katram uzdevumam tiek pievienots īstenošanas termiņš, par uzdevuma īstenošanu atbildīgā iestāde u.c. nepieciešamā informācija. Plānots, ka jaunais valdības rīcības plāns tiks sagatavots vēl līdz šā gada beigām.

 

Informāciju sagatavoja:
Ieva Aile
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāka
Tel.: 67082902
[email protected]

Dalies ar ziņu