Skip to main content

Ministru prezidents sveic policistus viņu profesionālajos svētkos

Piektdien, 3. decembrī, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis piedalījās Iekšlietu ministrijā veltītajā svinīgajā sanāksmē par godu Valsts policijas 92. gadadienai.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis svinīgajā sanāksmē teica uzrunu: „Šī gada 5. decembrī Latvijas valsts Policija atzīmēs savu 92. gadadienu. Līdzīgi kā citas valstij vitāli nozīmīgas institūcijas, arī policija tika izveidota jau Latvijas pastāvēšanas pirmajos mēnešos, kas liecināja par tā laika prioritāti valstī garantēt iekšējo kārtību un drošību. Runājot Jūsu priekšā policijas profesionālajos svētkos, varu apliecināt, ka prioritātes nav mainījušās arī pēc daudziem gadu desmitiem.

Šobrīd ekonomiskās krīze ir ievērojami ietekmējusi ne tikai Latvijas tautsaimniecību, bet arī ikvienu no valsts budžeta finansētu jomu. Līdzīgi kā citas nozares un institūcijas, arī Valsts policiju ir skāruši ievērojami izdevumu samazinājumi. Taču izprotot drošības iestāžu prioritāro nozīmi Latvijas sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanā, nākamā gada budžetā esam pasargājuši policijas ikdienas pienākumiem nepieciešamo finansējumu no tālāka samazinājuma.

Jaunākie makroekonomiskie dati liecina, ka Latvijas tautsaimniecība ir uz atveseļošanās ceļa. Jau trīs ceturkšņus pēc kārtas ir vērojama sezonāli izlīdzināta ekonomikas izaugsme pret iepriekšējo ceturksni. Šī gada trešajā ceturksnī ir iezīmējies arī ekonomikas pieaugums gada griezumā. Straujāka ekonomiskā izaugsme un nodokļu iekasēšanas uzlabošana ir ļāvusi ievērojami samazināt nākošā gada fiskālās konsolidācijas apjomu. Vēl vasarā tika prognozēta 395-440 miljonu lielu konsolidācija, taču tagad nākamā gada budžeta projekts paredz 280 miljonu lielu konsolidāciju, no kuriem uz Iekšlietu ministriju attieksies nedaudz virs 3 milj. latu. Iekšlietu ministrijas kontā ir ievērojams izdevumu samazinājums jau šī gada budžetā, līdz ar to nākamajam gadam iekšlietu struktūru izdevumi tiks konsolidēti salīdzinoši nelielā apjomā un pašu galveno – atalgojuma sistēmu tas neskars.

Runājot par Jūsu profesionālo darbību, priecē tas, ka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu (10 mēnešiem), sevišķi smago noziegumu skaits sarucis par 24%, smago noziegumu skaits sarucis par 10%. Ievērojami samazinājies arī laupīšanu skaits (tostarp, pielietojot šaujamieročus – par 2/3).

Diemžēl jāuzsver, ka dēļ ekonomiskās situācijas valstī kopumā un augstā bezdarba līmeņa, ir palielinājies dažādu sīko zādzību skaits, un to novēršanai jākļūst par policijas darba būtisku sastāvdaļu. Ir palielinājies arī ēnu ekonomikas īpatsvars, tāpēc ir svarīga policijas aktīvāka iesaiste akcīzes preču – cigarešu, alkohola, degvielas nelegālās tirdzniecības un citu ekonomisko noziegumu apkarošanā.

Par valsts iekšējās drošības līmeni un līdz ar to arī policijas darbu ikviens iedzīvotājs, pirmkārt, spriež pēc personiskās saskarsmes ar policistiem. Tiem, kas apzināti pārkāpj likumu, nešaubīgi ir jāsaņem pelnītais sods. Bet tiem, kas vēršas pie policijas pēc palīdzības, ir jārod pārliecība, ka policists ir likumības, drošības un kārtības aizstāvis.

Svētku reizē vēlos arī uzteikt policijas darbību starptautiskās sadarbības ietvaros. Mūsdienās policijas darbs skatāms daudz plašākā mērogā, ņemot vērā to, ka ar katru gadu palielinās starptautiskās sadarbības nozīme, kopā ar citu valstu policijas darbiniekiem apkarojot narkotisko vielu ražošanu, izplatību, kontrabandu, cilvēktirdzniecību un citus pārrobežu noziegumus.

Izsaku Jums pateicību par uzticēto uzdevumu pildīšanu – iedzīvotāju miera un valsts drošības sargāšanu. Policijas svētkos Jums visiem novēlu spēku, izturību un panākumus turpmākajā darbā. Jūs pārstāvat vienu no tām profesijām, kas vistiešākā veidā reprezentē valsts varu. Jūsu ziņā ir ne tikai profesionāla, bet arī cilvēciska atbildība par kārtību un likumu paklausību valstī.

Noslēgumā vēlos pasniegt Ministru prezidenta Pateicības rakstus par profesionālu un pašaizliedzīgu darbu – Valsts policijas priekšniekam ģenerālim Valdim Voinam un Drošības policijas priekšniekam ģenerālim Jānim Reinikam.”

 

Informāciju sagatavoja:
Aivis Freidenfelds
Ministru kabineta preses sekretārs
Tālr. 67082922
[email protected]

Dalies ar ziņu