Skip to main content

Ministru prezidents uzsver ātras un izlēmīgas rīcības nozīmību finanšu krīzes pārvarēšanā Grieķijā

No 23. līdz 24. jūnijām Briselē notika Eiropadomes sanāksme, kurā Eiropas Savienības (ES) valstu un valdību vadītāji diskutēja par ekonomikas politiku, migrācijas jautājumiem, situāciju Grieķijā, Horvātijas progresu sarunās par iestāšanos ES, kā arī notikumu attīstību ES Dienvidkaimiņu reģionā.

Ekonomikas politikas jomā, noslēdzot Eiropas semestri, pēc Nacionālās reformu programmu un Stabilitātes un Konverģences programmu izvērtēšanas tika apstiprinātas individuālās rekomendācijas dalībvalstīm nacionālā līmeņa politikas plānošanā, tai skaitā budžeta izstrādāšanā. Latvijas sasniegtais progress tika pozitīvi novērtēts un papildus prasības netiks izvirzītas. Tāpat tika analizētas dalībvalstu paustās apņemšanās „Eiro plus” pakta ietvaros.

Meklējot risinājumu krīzei Grieķijā, ES valstu un valdību vadītāji atzīmēja gada laikā panākto progresu un aicināja Grieķiju turpināt budžeta konsolidācijas pasākumus. Diskusijas ietvaros V. Dombrovskis norādīja, ka situācija atgādina 2009. gada jūniju Latvijā, kad ātrai un izlēmīgai rīcībai bija izšķiroša nozīme.

Eiropadomes ietvaros notika diskusijas par robežkontroles, migrācijas un patvēruma jautājumiem. Tika meklēti risinājumi attiecībā uz izaicinājumiem, ko radījuši nesenie notikumi ES Dienvidu kaimiņu reģionā – ārējo robežu aizsardzības stiprināšana, Šengenas zonas stiprināšana, patvēruma politikas stiprināšana un sadarbība ar trešajām valstīm migrācijas jomā. Latvija uzskata, ka efektīva migrācijas plūsmu pārvaldība nav iespējama bez sadarbības ar nelegālo imigrantu izcelsmes un tranzīta valstīm. Tā kā Šengenas zonas izveide ir viens no nozīmīgākajiem ES sasniegumiem, Latvija uzskata, ka jebkuras izmaiņas tās darbības nosacījumos ir ļoti rūpīgi jāizvērtē.

Eiropadome novērtēja Horvātijas sasniegto progresu un apstiprināja sarunu pabeigšanu jūnijā un Pievienošanās līguma parakstīšanu gada beigās.

Eiropadomes ietvaros notika kārtējā Baltijas un Ziemeļvalstu valstu un valdību vadītāju tikšanās, kuru šoreiz vadīja Latvijas Ministru prezidents V. Dombrovskis.

Ņemot vērā situāciju Grieķijā, īpašu preses uzmanību izpelnījās Latvijas ministru prezidenta V. Dombrovska un A. Aslunda grāmata par Latvija pieredzi „Kā Latvija pārvarēja finanšu krīzi”. 24. jūnijā grāmata tika prezentēta Briseles preses klubā un Ministru Prezidents to uzdāvināja visiem ES valstu un valdību vadītājiem.

Foto no sanāksmes
Video no sanāksmes
 

Informāciju sagatavoja:
Evelīna Melbārzde
LR Pastāvīgās pārstāvniecības ES
Preses sekretāre
Tālr: +32 (0) 22383220
[email protected]

 

 

Dalies ar ziņu