Skip to main content

Ministru prezidents uzsver valdības un nevalstisko organizāciju sadarbības nozīmi strukturālo reformu īstenošanā un valsts konkurētspējas veicināšanā

Ceturtdien, 7. aprīlī, Rīgā Ministru prezidents Valdis Dombrovskis tikās ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušām nevalstiskajām organizācijām, kam no jauna pievienojās 13 organizācijas.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis savā uzrunā uzsvēra, ka NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome strādā un attīstās, uzlabojot valdības, valsts pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības dialoga kvalitāti. „2009. gads mums pagāja valsts maksātnespējas novēršanas zīmē, 2010.gads nesa stabilizāciju un zināmu izaugsmi. Savukārt šī gada prioritāte ir strukturālās reformas, valsts konkurētspējas, attīstība un investīciju piesaiste, pie kā valdībai kopā ar NVO sektoru ir jāstrādā”, teica premjers.

Valsts kancelejas direktore, Memoranda padomes vadītāja Elita Dreimane izteica gandarījumu, ka aizvien vairāk NVO redz šo Memoranda forumu kā nozīmīgu instrumentu un palīgu attīstībai. „Valsts kanceleja ir kā tilts starp valdību un nevalstisko sektoru. Tāpēc aicinu pilsonisko sabiedrību būt aktīviem un aizvien vairāk izrādīt savu iniciatīvu”, teica E. Dreimane.

Savukārt Latvijas Pilsoniskās Alianses direktore, Memoranda padomes vadītāja vietniece Rasma Pīpiķe aktualizēja jautājumu par nevalstisko organizāciju kapacitāti līdzdarboties visos lēmumu gatavošanas posmos un stadijās, vienlaikus rosinot apsvērt iespēju par NVO fonda izveidi, kas risinātu finanšu jautājumu pilnvērtīgas pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecības nodrošināšanai.

Ministriju sniegtā informācija par memoranda mērķu izpildi 2010. gadā liecina par aktīvāku sadarbību starp valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sektoru, jo pagājušā gadā ir rīkotas 140 sabiedriskās apspriedes, kā arī 91 publiskā apspriešana, kas salīdzinot ar 2009. gada rādītājiem pieaudzis par divām reizēm. Tāpat gandrīz divas reizes palielinājies darba grupu skaits tiesību aktu projektu izstrādē, kurā iesaistīti NVO pārstāvji. Papildus informācija par NVO līdzdalību valdības lēmumu pieņemšanā 2010. gadā pieejama šeit.

Memoranda parakstīšana notika 2005.gada 15.jūnijā, piedaloties valdības pilnvarotajam pārstāvim – Ministru prezidentam un 57 NVO pārstāvjiem. Memoranda teksts ir pieejams šeit. Šobrīd Memorandu jau ir parakstījusi 224 nevalstiskās organizācijas. Memorands izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos.

 

Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr.: 67082905
[email protected]

 

Dalies ar ziņu