Skip to main content

Ministru prezidents vadīs Demogrāfisko lietu padomi

Demogrāfisko lietu padomi vadīs Ministru prezidents, par to otrdien, 12. aprīlī, vienojās valdība, apstiprinot Labklājības ministrijas izstrādāto Demogrāfisko lietu padomes nolikumu.

Tāpat Demogrāfisko lietu padomes darbā piedalīsies Saeimas deputāti, nozaru ministri, nevalstisko organizāciju pārstāvji un demogrāfijas eksperti. Padomes sekretariāta funkcijas veiks Labklājības ministrija.

„Demogrāfijas jautājumu risināšana nav tikai vienas nozares atbildība un, ņemot vērā esošo situāciju, tie ir jārisina augstākā līmenī. Izveidojot Demogrāfijas lietu padomi, kuru vadītu Ministru prezidents, atbildība par demogrāfijas jautājumiem tiktu sadalīta atbilstoši tām nozarēm, kurām jābūt iesaistītām un ieinteresētām risināt situāciju,” uzsver labklājības ministre Ilona Jurševska.

Vienlaikus I. Jurševska norāda, ka „demogrāfijas procesi, tai skaitā dzimstības veicināšana, nav saistīti tikai ar pabalstu apmēru un daudzumu, kādus ģimenes saņem no valsts. Šis jautājums tikpat lielā mērā ir saistīts ar iedzīvotāju reproduktīvo veselību, pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību, darba vietu nodrošināšanu un nodarbinātību, kā arī citiem būtiskiem priekšnosacījumiem, kas jārisina kopīgi ar Ekonomikas, Izglītības un zinātnes, Veselības un citām ministrijām. Tātad demogrāfijas jautājums ir nenoliedzami jāskata starpnozaru līmenī.”

Jaunais nolikums aizstās līdzšinējo Demogrāfisko un ģimenes lietu padomes nolikumu.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581
[email protected]

 

Dalies ar ziņu