Skip to main content

MK lemj ~10 miljonus latu pārdalīt lauksaimniekiem

Ar mērķi pilnībā apgūt 2010. gadā valsts budžetā pieejamo finansējumu Eiropas Savienības (ES) fondu ietvaros un ņemot vērā vairāku ministriju paziņojumus, ka tās nespēs izlietot šā gada valsts budžeta līdzekļus atbilstoši plānotajam, Ministru kabinets otrdien, 7. decembrī nolēma pārdalīt apmēram 10 miljonus latu Zemkopības ministrijas pārziņā esošajiem ES fondiem.

Ministru kabinets lēma par naudas pārdali, izskatot Finanšu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 2010. gadam pieejamo valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un pārstrukturēšanas nepieciešamību.

Kopumā līdz gada beigām atbildīgās ministrijas bija apņēmušās apgūt 301 miljonu latu, savukārt pēdējās divās decembra nedēļās (no 20. līdz 30. decembrim) ministrijas plāno samaksāt projektu īstenotājiem 74,1 miljonus latu jeb 25% no gada kopējā piešķīruma.

Lielākās summas plāno izmaksāt Izglītības un zinātnes ministrija – 20,7 miljonus latu, Satiksmes ministrija – 13 miljonus latu, Ekonomikas ministrija – 12,6 miljonus latu, Vides ministrija – 10,7 miljonus latu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija – 8,3 miljonus latu.

Savukārt no šajā gadā plānotā lielākās summas neizlietos Ekonomikas ministrija – 8,9 miljonu latu apmērā (papildus jau iepriekš gada laikā pieteiktajām plānu neizpildēm un līdzekļu pārdalēm) un Vides ministrija – 1,4 miljonu latu apmērā.

Premjera aicināti, visi ministri ar pilnu atbildību apliecināja, ka ES fondu projektiem paredzēto budžeta finansējumu, izņemot summas, kas sēdē tika pieteiktas kā neapgūstamās, apgūs līdz šī gada beigām.

Ekonomikas ministrija, ziņojot par iemesliem finansējuma neapguvei, kā vienu no galvenajiem šķēršļiem minēja komercbanku kredītu vai garantiju neizsniegšanu ES fondu projektu īstenotājiem. Līdz ar to Ministru kabinets uzdeva Ekonomikas ministrijai līdz nākamajai nedēļai iesniegt Latvijas Komercbanku asociācijā izvērtēšanai informāciju par komersantiem, kas nav saņēmuši aizdevumu vai garantiju ES fondu projektiem, kā arī lēma aicināt Latvijas Komercbanku asociāciju ziņot par aizdevumu un garantiju neiesniegšanas iemesliem gada pēdējā Ministru kabinets sēdē.

Finanšu ministrija uzsver, ka Ekonomikas ministrijas 8,9 miljonu latu neapguve 2010. gadā nenozīmē finansējuma samazinājumu komersantu ES fondu projektiem nākamajos gados 2007.-2013.gada perioda ietvaros, bet gan to, ka 2010.gada naudas plūsma tiek pārplānota uz turpmākajiem gadiem.

Valsts budžeta līdzekļus apmēram 1,4 miljonu latu apmērā, kurus līdz šā gada beigām atbildīgās ministrijas atzinušas, ka nespēs izlietot, MK nolēma jau šogad novirzīt atmaksai Eiropas Komisijai par neatbilstoši nosacījumiem īstenoto PHARE projektu „Būvizstrādājumu inovāciju un testēšanas centra izveide”. Atgādinām, ka FM septembra sākumā pret projekta īstenotāju – biedrību "Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs" iesniedza prasību tiesā, lai piedzītu neatbilstoši iztērētos PHARE līdzekļus.

Savukārt ~177 tūkstošus latu MK lēma novirzīt Izglītības un zinātnes ministrijai dalībai ES pētniecības un tehnoloģiju programmās, proti, projekta Eiropas akadēmiskā tīkla GEANT3 pieslēguma līdzfinansējumam.

Informatīvo ziņojumu skatīt MK mājas lapā.


Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

Dalies ar ziņu