Skip to main content

Mūrniece atbalsta Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos Šengenai

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece, piedaloties Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011. gada 24. – 25. februāra sanāksmē Briselē, ir paudusi atbalstu Rumānijas un Bulgārijas pievienošanās Šengenai zonai.

Latvija atbalsta Šengenas telpas paplašināšanu un jaunu dalībvalstu pievienošanos, tiklīdz tās ir izpildījušas visus nepieciešamos priekšnoteikumus. L. Mūrniece uzskata, ka ir jāturpina mērķtiecīga darbība, lai tiktu ieviesti visi nepieciešamie kritēriji šī mērķa sasniegšanai, jo īpaši ņemot vērā konceptu, ka abām valstīm jāiestājas Šengenas zonā vienlaicīgi.

Tāpat sanāksmē ministri tika informēti arī par Šengenas informācijas sistēmas otrās paaudzes un Vīzu informācijas sistēmas attīstīšanas procesu, Grieķijas valsts rīcības plānu attiecībā uz migrācijas pārvaldību un patvēruma reformu, un progresu sarunās ar Turciju par atpakaļuzņemšanas nolīguma noslēgšanu.

Sanāksmē notika diskusijas par Eiropas Komisijas paziņojumu par ES iekšējās drošības stratēģiju darbībā, kurā akcentēti pieci stratēģiskie mērķi ES iekšējās drošības veicināšanai.

Sanāksmes laikā ministri apsprieda aktuālo situāciju Ziemeļāfrikā un tās ietekmi uz iekšējo drošību un migrācijas plūsmām, diskutējot par iespējamo palīdzību tām dalībvalstīm, kas šobrīd ir pakļautas paaugstinātam nelegālās imigrācijas spiedienam no minētā reģiona. Latvija uzskata, ka šajā jautājumā ir svarīgi rast sabalansētu pieeju, kas sniedz risinājumu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.


Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

 

Dalies ar ziņu