Skip to main content

Mūrnieces uzdevumā izstrādāti priekšlikumi ieroču aprites sistēmas kontroles pastiprināšanai

Iekšlietu ministres Lindas Mūrnieces uzdevumā Valsts policija (VP) ir izstrādājusi priekšlikumus ieroču aprites sistēmas kontroles pastiprināšanai, kā arī tās darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanai.
Lai pastiprinātu ieroču aprites kontroli, VP rosina ieroču glabāšanas, nēsāšanas un ieroču kolekcijas atļaujas izsniegt tikai uz noteiktu laiku, kā arī noteikt konkrētu personu loku, kas varētu saņemt nēsāšanas atļauju pašaizsardzības šaujamierocim.

Valsts policija arī iesaka izstrādāt MK noteikumus, kas noteiktu fiziskās personas veselības stāvokļa pārbaudi, kura ir vai vēlas kļūt par šaujamieroču īpašnieku.

Lai pilnvērtīgi uzturētu reģistrēto šaujamieroču ložu – čaulu kontrolkolekciju un iegūtu maksimālu rezultātu no ieroča identificēšanas ekspertīzēm, priekšlikumos arī ir paredzēts atjaunot kontrolšāvienu veikšanu, nosakot kontrolšāvienus veikt īsstobra šaujamieročiem reizi piecos gados, nevis vienu reizi, kā tas ir šobrīd. Tāpat tiek piedāvāts noteikt stingrākas prasības ieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas saņemšanai agrāk sodītām personām, kā arī noteikt fiziskām personām aizliegumu iegūt savā īpašumā vairāk kā 2 pistoles pašaizsardzībai.

Ierosināts arī aizliegt izsniegt ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļauju personai, kurai kriminālprocesā piemērots aizdomās turētā statuss. Lai realizētu piedāvātos priekšlikumus, tiks sagatavoti grozījumi normatīvajos aktos.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

Dalies ar ziņu