Skip to main content

Mūrnieces uzruna Valsts policijas gada pārskata sanāksmē

Valsts policijas darbinieki!

Ja šī sanāksme notiktu 2 nedēļas agrāk, tad mana uzruna būtu savādāka. Es stāstītu par labajiem darbiem, kas paveikti iepriekšējā gadā, reformām, kas īstenotas, un darbības statistikas datiem. Diemžēl pēc Jēkabpils traģiskajiem notikumiem tā būs savādāka…

Savas uzrunas sākumā es Jums visiem vēlos atgādināt, ka darbs Valsts policijā ir dienests, kas sevī ietver tādus pamatprincipus kā disciplīna, stingra darba organizācija un hierarhija. Pie šiem pamatprincipiem mums ir jāatgriežas. Ir tāds teiciens, ka demokrātija nav pilnīga, bet labāka pārvaldes forma vēl nav izgudrota. Diemžēl tāda demokrātija, kāda valdīja Valsts policijā pēdējos gados, ir beigusies. Kvalitatīvs dienests un demokrātija pašreiz nav savienojamas lietas.

Sabiedrības uzticība Valsts policijai pēdējos gados nav bijusi liela, diemžēl vienā dienā tā ir kļuvusi tuvu nullei. Jēkabpils traģiskā notikuma rezultātā arī daudziem policijas darbiniekiem šobrīd ir kauns staigāt policijas formā un viņi nespēj atgūties no šoka par it kā ”kolēģu” rīcību. Tāpēc šobrīd jau ir pieņemti vairāki lēmumi un tādi tiks pieņemti arī turpmāk, lai kopīgiem spēkiem šo situāciju mainītu – lai sabiedrībā atgrieztos pārliecība, ka policijas darbinieki atsauksies un vienmēr palīdzēs nelaimē un policisti atkal ar lepnumu nēsātu savu formu.

Tagad par to, kas mainīsies.

Šobrīd ir izveidojusies absurda situācija, kad darbinieka tiesības likumdošanas jomā tiek aizsargātas daudz stingrāk nekā pienākumi, kā rezultātā disciplināratbildības process ir padarīts pārāk sarežģīts un darbinieku tiešajiem priekšniekiem vairs nav iespējams sodīt savus padoties par disciplīnas pārkāpumiem. Savukārt visi, kas nav noslinkojuši un iestājušies arodbiedrībā, kas piedāvā bezmaksas juristu, tiesājas par jebkuru izteikto piezīmi līdz pat augstākās tiesas līmenim. Mums ir jāatgriežas pie sistēmas, kad disciplīna bija pamatu pamats iekšlietu sistēmā un policijā. Tāpēc mēneša laikā tiks izstrādāti grozījumi disciplināratbildības likumā, kas paredzēs iespēju dienestu nodaļu vadītājiem un augstākā līmeņa vadībai pašiem sodīt dienestā strādājošos.

Otrkārt, ir izprotama policistu vēlme no maiņas brīvajā laikā piestrādāt kādā papildus darba vietā, lai palielinātu savas ģimenes budžetu. Otrās darba vietas iespēja netiks aizliegta, tomēr daudz rūpīgāk tiks izvērtēts katrs no gadījumiem, gan esošie, gan turpmākie, lai būtu pilnīga pārliecība, ka šīs otrās darba vietas nerada draudus pamatdarbam. Līdzās tam tiks pastiprināta arī iekšējā kontrole, lai jau laicīgi apzinātu darbinieku iespējamos koruptīvos riskus.

Šobrīd arī ir pilnībā pārtraukta jaunu darbinieku uzņemšana dienestā Valsts policijā, līdz tiks izstrādāti jauni, daudz stingrāki uzņemšanas kritēriji. Valsts policija nav vieta, kur nākt strādāt jebkuram, kas citur nevar atrast darbu un kas atbilst esošajiem kritērijiem. Policijā ir jāstrādā jomas entuziastiem, sirdī pārliecinātiem policistiem, kas apzinās un ik dienu ievēro policista galveno uzdevumu – nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību, būt par iedzīvotāju palīgu.

Tajā pašā laikā es apzinos, cik svarīgu lomu jebkura darbinieka dzīvē ir atalgojumam, tāpēc, lai uzlabotu darba kvalitāti un palielinātu atalgojumu, ir uzsākts darbs pie rūpīgas dienesta budžeta izpētes un priekšlikumu izstrādāšanas, lai rastu iespēju palielināt atalgojumu līdz konkurētspējīgam līmenim.

Šie ir galvenie tuvāko nedēļu uzdevumi, kuru mērķis ir uzlabot disciplīnu dienestā, palielināt dienesta darba kvalitāti un atjaunot sabiedrības uzticību Valsts policijai.

Diemžēl sabiedriskajā telpā šobrīd ir maz uzsvērti divi vārdi – drosme un varonība. Šīs ir īpašības, par kurām mums atgādināja Jēkabpils policisti. Īpašības, kurām ir jāpiemīt katram policistam. Šis notikums mums arī parādīja, cik vienoti spēj būt policisti, ja viņu kolēģis nonācis nelaimē. Šis notikums sniedz mums daudzas mācības un šis ir brīdis, kad no tām mācīties, lai nekas tāds vairs neatkārtotos.

Es ticu, ka Jēkabpils uzbrucēji ir tikai izņēmums. Es zinu, ka lielākā daļa Valsts policijas darbinieku ir profesionāli, pašaizliedzīgi un šī amata cienīgi. Tomēr tāpat kā neliels darvas piliens var sabojāt medus mucu, daži nelietīgi cilvēki spēj mest aizdomu ēnu uz visiem pārējiem policijas darbiniekiem. Tāpat kā šī traģēdija ir iekšēji vienojusi policijas darbiniekus, šobrīd kopīgiem spēkiem ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai sakārtotu sistēmu un atjaunotu sabiedrības uzticību Valsts policijai. Kopā mums tas izdosies!

 

Iekšlietu ministre
Linda Mūrniece
 

Dalies ar ziņu