Skip to main content

Nākamajā gadā tiks saglabāts sociālās palīdzības pabalstu finansēšanas princips

Lai turpinātu sniegt iedzīvotājiem nepieciešamo atbalstu, 2013. gadā ir paredzēts saglabāt līdzšinējo sociālās palīdzības sistēmu un sociālās palīdzības pabalstu finansēšanas principu, pabalstus pilnībā finansējot no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kā tas noteikts pirms Sociālās drošības tīkla stratēģijas īstenošanas uzsākšanas.

Vienlaikus ir panākta vienošanās ar Latvijas Pašvaldību savienību, ka garantētais minimālais ienākums (GMI) 2013. gadā tiek noteikts 35 latu apmērā (2012. gadā GMI pilngadīgai personai – 40 lati, bērnam – 45 lati). Līdz ar to Labklājības ministrija gatavo grozījumus normatīvajos aktos, kas nosaka GMI līmeni. Turklāt Labklājības ministrija turpinās darbu pie pasākumiem, kas ļaus iedzīvotājiem atgriezties darba tirgū, un arī turpmāk sekmēs GMI pabalstu saņēmēju skaita mazināšanos.

Tādējādi pēc GMI pabalstiem nepieciešamā finansējuma no pašvaldību budžetiem 2013. gadā un to īpatsvara no kopējiem pašvaldību izdevumiem izvērtēšanas nav pamata bažām, ka pašvaldības nespēs nodrošināt sociālos pabalstus nepietiekama finansējuma dēļ.

Tāpat jāņem vērā, ka 2013. gadā tiks sniegts papildu valsts budžeta atbalsts tām novadu pašvaldībām, kurām ir visierobežotākie finanšu resursi, kā arī pakāpeniski mazināta reģionālā nevienlīdzība finanšu resursu pieejamības ziņā. No valsts budžeta tiek piešķirtas dotācijas 11,5 miljonu latu apmērā 89 novadu pašvaldībām un 4 republikas pilsētu (Daugavpils, Rēzekne, Jēkabpils, Liepāja) pašvaldībām. Pašvaldībām, kam netiek piešķirta papildu dotācija, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugums tiek nodrošināts gan no ienākuma nodokļa ieņēmumu bāzes pieauguma, gan no tā sadales īpatsvara pieauguma. Ņemot vērā minēto, visām Latvijas pašvaldībām 2013.gadā budžeta ieņēmumi pieaugs.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu