Skip to main content

Nākamgad beigsies pārejas periods attiecībā uz darba aizsardzības speciālista izglītību bīstamo nozaru uzņēmumos

2012. gada 1. janvārī beigsies pārejas periods attiecībā uz darba aizsardzības speciālista izglītību bīstamo nozaru uzņēmumos, atgādina Labklājības ministrija (LM).

Tas nozīmē, ka pēc 2012. gada 1. janvāra uzņēmumos, kas nodarbojas ar bīstamajiem komercdarbības veidiem, ja tajos ir vairāk par pieciem darbiniekiem, darba vides iekšējo uzraudzību un risku novērtēšanu vairāk nevarēs veikt speciālisti, kuriem nav augstākā izglītība darba aizsardzībā. Proti, to nevarēs darīt tie speciālisti, kuriem ir pamatlīmeņa jeb 160 stundu apmācība darba aizsardzībā un iegūta augstākā izglītība dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, veselības aizsardzības jomā vai tiesību zinātnēs un kuriem ir vismaz 5 gadu pieredze attiecīgajā profesijā vai darba aizsardzībā.

No 2012. gada 1. janvāra bīstamo nozaru uzņēmumos, kuros ir vairāk kā pieci darbinieki, darba aizsardzības organizatorisko sistēmu varēs veidot, piesaistot kompetento institūciju darba aizsardzības jautājumos, vai arī nodarbinot uzņēmumā darba aizsardzības speciālistu, kas ieguvis profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā.

Tajos bīstamo nozaru uzņēmumos, kuros nav vairāk kā pieci darbinieki, kā arī tajos, kas nedarbojas bīstamajās nozarēs, arī pēc 2012. gada 1. janvāra, tāpat kā līdz šim, visus darba aizsardzības speciālista pienākumus varēs veikt uzņēmumā nodarbināts speciālists ar pamatlīmeņa izglītību (160 stundu) vai augstāko izglītību darba aizsardzībā. Šim nolūkam darba devējs varēs arī piesaistīt kompetento institūciju vai kompetento speciālistu uz uzņēmuma līguma pamata.

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta 2005. gada 8. februāra noteikumi Nr. 99 Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju. Bīstamie komercdarbības veidi ir iekļauti šo noteikumu pielikumā.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu