Skip to main content

No septembra mainīta LM struktūra

No 2012. gada 1. septembra mainīta Labklājības ministrijas (LM) struktūra, tādējādi mazinot politikas jomu sadrumstalotību un uzlabojot ikdienas sadarbību dažādu politikas jomu ekspertu starpā.

„Pirms pārmaiņu īstenošanas kopīgi ar struktūrvienību vadītājiem vairāku mēnešu garumā izvērtējām visas ministrijas īstenojamās politikas jomas un prioritātes, un secinājām, ka visas politikas ir vienlīdz svarīgas. Līdz ar to vienojāmies par izmaiņām struktūrā. To galvenais mērķis ir izveidot spēcīgus departamentus, kuri spēs īstenot vienotu un ilgtspējīgu politiku labklājības nozarē,” uzsver LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme.

Tāpat kā līdz šim valsts sekretārei būs divi vietnieki. Viens no tiem būs atbildīgs par apdrošināšanas, bērnu un ģimenes, sociālās iekļaušanas un sociālā darba, kā arī darba attiecību un darba drošības jautājumu īstenošanu. Otrs valsts sekretāres vietnieks, struktūrfondu atbildīgās iestādes vadītājs uzraudzīs struktūrfondu atbalstīto pasākumu ieviešanu un īstenošanu.

Vienlaikus valsts sekretāre norāda, ka esošo līdzekļu ietvaros, saglabājot kopējo darbinieku skaitu, LM no septembra samazināts atbalsta funkciju veicēju darbinieku skaits un palielināts pamatfunkciju veicēju darbinieku skaits.

LM struktūru var aplūkot ministrijas mājaslapā sadaļā Par mums Ministrija – Noderīgi 

Atgādinām, ka Labklājības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības jomā.

Laikā no 2012. līdz 2013. gadam LM apstiprinātas vairākas politikas prioritātes, t.sk., sociālās palīdzības sistēmas reforma – pāreja uz klientu motivējošu un iekļaujošu atbalstu, uz iekļaujošu izaugsmi vērsta nodarbinātības politika, virzība uz aprūpi ārpus institūcijām, vienlaikus nodrošinot cienīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu arī institūcijās, iniciatīvas ģimeņu un bērnu atbalstam, Invaliditātes likuma ieviešana un citi pasākumi personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās iekļaušanas veicināšanai.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

Dalies ar ziņu