Skip to main content

Nodaļas pilnsapulces protokols

 Partijas Vienotība

Ķekavas novada nodaļas pilnsapulce
 
Katlakalns, Ķekavas nov.                                                       2014.gada 13. martā
sākas pl. 19 30 beidzas 22 20
Izsludinātā darba kārtība:
1.      Reģistrācija.
2.      Politiskā situācija valstī un pasaulē.
3.      Situācijas novadā.
4.      Nodaļas vadītāja un valdes vēlēšanas.
5.      Dažādi.
Sapulce notiek Pļavniekkalna sākumskolas telpās, Pļavniekkalna iela 20 , Katlakalns, Ķekavas nov.
Pilnsapulcē piedalās 14 nodaļas biedri ( reģistrācijas lapa pielikumā) un partijas ģenerālsekretārs Artis Kampars
Sapulci vada nodaļas vadītājs Roberts Jurķis , par protokolistu ievēl Sarmu Trumpekoju.
Sapulces vadītājs ierosina mainīt izsludinātās darba kārtības jautājumu izskatīšanas kārtību, ierosina valdes un nodaļas vadītāja vēlēšanas izskatīt kā pirmo jautājumu pēc tam pārējos jautājumus.   
 
Vienbalsīgi tiek apstiprināta mainītā darba kārtība:
1.      Nodaļas vadītāja un valdes vēlēšanas.
2.      Situācijas novadā.
3.      Politiskā situācija valstī un pasaulē.
4.      Dažādi.
 
1.       Nodaļas vadītāja un valdes vēlēšanas.
 
1.1.              Valdes vēlēšanas.
Sapulces vadītājs informē par iepriekšējā perioda valdes darbu un aicina katru no valdes locekļiem izteikt viedokli. Valdes locekļi M. Stirāns, G. Logina, A, Jēkabsons, J. Jerums atskaitās par iepriekšējo darbu. Notiek kandidātu izvirzīšana G. Logina lūdz neizvirzīt viņu turpmāk valdē izvirza Zigrīdu Ābolu, tiek izvirzīt citi kandidāti Raiti Škutānu , Arni Bajāru, Andri Jēkabsonu , Andri Ceļmalnieku, Mārtiņu  Stirānu un Juri Jerumu. Kandidāti  izsaka savu viedokli  R.Škutāns , A.Bajārs un M. Stirāns atsauc savas kandidatūras, Z. Ābola , J.Jerums, A.Ceļmalnieks un A. Jēkabsons piekrīt balotēties uz valdes locekļa amatiem. 
Saskaņa ar nodaļas nolikumam Valde sastāv no Ķekavas novada nodaļas vadītāja un 4 valdes locekļiem. Sakarā ar to , ka ir četri kandidāti uz četrām vietām Sapulce nolemj balsot atklāti par visiem kandidātiem.
Atklāti balsojot vienbalsīgi no klātesošajiem par Ķekavas novada nodaļas valdes locekļiem uz diviem gadiem ievēl:
Zigrīdu Ābolu , Andri Ceļmalnieku, Juri Jerumu, Andri Jēkabsonu.
 
1.2.      Nodaļas vadītāja vēlēšanas.
R. Jurķis informē par savu darbu pašvaldībā un nodaļas vadātāja amatā , izsaka savu piekrišanu turpmāk vadīt nodaļas darbu. Citas kandidatūras netiek izvirzītas .
Atklāti balsojot vienbalsīgi no klātesošajiem par Ķekavas novada nodaļas vadītāju uz diviem gadiem ievēl:
Robertu Jurķi.
 
R. Jurķis ierosina ievēlēt par nodaļas vadītāja vietnieku Andri  Ceļmalnieku.
Atklāti balsojot vienbalsīgi no klātesošajiem par Ķekavas novada nodaļas vadītāja vietnieku  ievēl: Andri Ceļmalnieku.
 
2.      Situācijas novadā.
Domes deputāti J. Jerums , A. Ceļmalnieks informē par darbu domē un politisko situāciju . Tiek apspriests turpmāks rīcības plāns. R. Jurķis informē par plānotajiem darbiem gatavojoties  Eiroparlamenta vēlēšanām maijā un Saeimas vēlēšanām oktobrī. R. Jurķis izsaka savu gatavību kandidēt  Saeimas vēlēšanās, ja nodaļa izvirzīs’, rosina nodaļas biedrus apdomāt par iespējamo kandidē ierosina arī pārējiem nodaļas biedriem domāt par kandidātiem Saeimas vēlēšanām. Aktīva dalība vēlēšanu kampaņā ir nodaļas iespēja parādīt savu darbību novadā.
 
3.      Politiskā situācija valstī un pasaulē.
Partijas ģenerālsekretārs Artis Kampars plašā diskusijā iepazīstina ar situāciju pasaulē un Latvijā. Diskusija par elektroenerģijas tirgus atvēršanas atlikšanu . Par situāciju Krimā un Ukrainā . Par plānotajiem  16. marta notikumiem. Par Krievijas televīzijas  informatīvo  ietekmi uz Latvijas iedzīvotājiem un iespēju to ierobežot . Informēja par Vienotības delegātu piedalīšanos EPP kongresā Dublinā. Diskusija par sporta un jaunatnes jautājumiem un citiem tematiem.
 
4.      Dažādi.
Andra Vanaga kā novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietniece informē nodaļas biedrus par iespēju piedalīties iecirkņu vēlēšanu komisiju darbā, kur un kā aizpildāmas pieteikumu veidlapas.
Mārtiņš Stirāns piesakās regulāri piedalīties partijas valdes un Domes sēdēs , informēt nodaļas biedrus par lēmumiem.
Nolemjam nākamo nodaļas atklāto valdes sēdi sasaukt līdz 10. aprīlim.
 
 
Protokolists:                                                                            Sarma Trumpekoja
 
Sapulces vadītājs:                                                                    Roberts Jurķis
 
 
Dalies ar ziņu