Skip to main content

Nodibināta VIENOTĪBA Drošības un kārtības darba grupa

2010. gada 6. septembrī tika nodibināta politisko partiju apvienības VIENOTĪBA Drošības un kārtības darba grupa. Tās izdevums ir veicināt ar drošību saistīto apvienības programmatisko apņemšanos ieviešanu dzīvē.

Par galvenajiem darba grupas darbības virzieniem noteikti divi – noziedzības mazināšana un militārā aizsardzība. Grupas sanāksmēs piedalās nozaru eksperti, tajā skaitā Saeimas deputātu kandidāti, kuri savu darbību saista ar drošības stiprināšanu Latvijā.

Uzsākot kopīgo darbu, prioritārai risināšanai izvirzīti sekojoši jautājumi:
– visu drošības struktūru integrācija vienotā vadības sistēmā;
– valsts iekšlietu struktūru sadarbības stiprināšana ar pilsētu un novadu pašvaldību policiju;
– valsts iekšlietu struktūru sadarbības stiprināšana ar aizsardzības struktūrām, t.sk. Zemessardzi.

Minētie jautājumi skar dažādas iedzīvotājiem sasāpējušas drošības problēmas visur Latvijā, tostarp arī attālākajos reģionos. To risinājums palīdzēs celt atbildīgo institūciju rīcībspēju kritiskās situācijās un efektīvāk nodrošināt sabiedrisko kārtību.

Piesaistot atbilstošas kvalifikācijas speciālistus, grupa balstīsies rūpīgā situācijas izpētē, kas ļaus sagatavot zinātniski pamatotus, izsvērtus un racionālus priekšlikumus.

Dalies ar ziņu