Skip to main content

Nodokļu ieņēmumu plāns tiek pildīts

Tradicionāli katru gadu pirmajos mēnešos kopbudžetā veidojas pārpalikums. Arī šā gada piecos mēnešos Valsts kases dati uzrāda konsolidētā kopbudžeta pārpalikumu, taču, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo periodu, tas būtiski samazinājies – no 266,2 miljoniem eiro pērn līdz 80,0 miljoniem eiro šogad. To lielā mērā noteikušas mazākas atmaksas no Eiropas Komisijas (EK) par īstenotajiem Eiropas Savienības (ES) fondu projektiem.

Analizējot kopbudžetu pa veidiem, šā gada piecos mēnešos valsts pamatbudžetā bija izveidojies deficīts 36,7 miljonu eiro apmērā, savukārt sociālās apdrošināšanas budžetā un pašvaldību budžetos bija pārpalikums attiecīgi 44,9 un 76,4 miljoni eiro.

Tradicionāli pārpalikums kopbudžetā vērojams gada pirmajā pusē, savukārt gada otrajā pusē, it īpaši pēdējā ceturksnī, izdevumiem visos budžeta līmeņos ir tendence strauji pieaugt. Budžeta izpildi pirmajos mēnešos noteica gan ekonomiskā situācija un veiktās izmaiņas nodokļu likumdošanā, gan citi administratīva rakstura faktori, kas ietekmē budžeta pozīciju nobīdes pa mēnešiem, bet kopumā būtiski neietekmēs gada plāna izpildi.

Šī gada piecos mēnešos kopbudžetā ieņēmumi tika saņemti 3433,2 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2,5% mazāk nekā pērn, savukārt izdevumi tika izlietoti 3353,2 miljonu eiro apmērā, kas ir par 3,0% vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Mazākus ieņēmumus galvenokārt noteica mazāki ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi (par 152,4 miljoniem eiro jeb 30,2%), nesaņemto atmaksu dēļ no EK par īstenotajiem ES fondu projektiem, taču jāatzīmē, ka nozīmīgs atmaksu apjoms ir jau saņemts jūnijā.

Analizējot nodokļu ieņēmumus, kas veido būtiskāko ieņēmumu daļu, jāsecina, ka kopbudžetā piecos mēnešos tie ir pieauguši par 60,2 miljoniem eiro jeb 2,3%, kur lielākais pieaugums bija vērojams pievienotās vērtības nodokļa (PVN) (par 53,5 miljoniem eiro jeb 8,2%) un nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumiem (par 11,2 miljoniem eiro jeb 11,3%).

Finanšu ministrija jau skaidroja, ka PVN ieņēmumu kāpums ir skaidrojams ar mazākām atmaksām šā gada pirmajos mēnešos, savukārt NĪN ieņēmumu pieaugumu veicināja nekustamā īpašuma kopējās kadastrālās vērtības pieaugums, kā arī savlaicīgi veiktā nodokļa nomaksa par visu gadu.

Darbaspēka nodokļu ieņēmumiem, ņemot vērā šogad samazinātu sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi un lielākus iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojumus, kopumā piecos mēnešos pieaugums nav novērojams. IIN ieņēmumi valsts un pašvaldību budžetos saglabājās pagājušā gada piecu mēnešu līmenī, savukārt sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumi valsts speciālajā budžetā pēc iemaksu atskaitīšanas pensiju sistēmas 2. līmenī samazinājās par 11,4 miljoniem eiro jeb 1,4%. FM secina, ka kopumā nodokļu ieņēmumu plāns tiek pildīts, taču būtisks plāna pārsniegums nav sagaidāms.

Neskatoties uz mazākiem nodokļu ieņēmumiem valsts sociālās apdrošināšanas budžetā, šajā budžetā piecos mēnešos bija pārpalikums 44,9 miljoni eiro (2013. gada piecos mēnešos bija deficīts 29,1 miljoni eiro). To lielā mērā noteica šogad ieviestais valsts pamatbudžeta transferts speciālajam budžetam pensiju piemaksu finansēšanai, kas iepriekšējos gados notika uz speciālā budžeta deficīta rēķina.

Tāpat salīdzinājumā ar pagājušā gada pieciem mēnešiem valsts speciālajā budžetā pieauga izdevumi sociālajiem pabalstiem – pamatā bezdarbnieku pabalstu izmaksai, jo, neskatoties uz kopējā bezdarba līmeņa samazināšanos, pabalsta saņēmēju skaits un pabalsta vidējais apmērs mēnesī ir palielinājies. Šo faktoru ietekme atspoguļosies arī visos atlikušajos šā gada mēnešos.

FM secina, ka šā gada piecos mēnešos salīdzinājumā ar atbilstošo periodu pērn kopbudžeta izdevumi turpina pieaugt tādās pozīcijās kā atlīdzība (par 42,6 miljoniem eiro jeb 6,5%), subsīdijas un dotācijas (par 28,2 miljoniem eiro jeb 4,4%) un kapitālie izdevumi (par 11,5 miljoniem eiro jeb 6,0%).

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu