Skip to main content

Nosaka stingrākas prasības transportlīdzekļu vadītāju pirmstermiņa veselības pārbaudēm

Valdība atbalsta Satiksmes ministrijas izstrādātos grozījumus, kas paredz transportlīdzekļu vadītājiem noteikt stingrāku pirmstermiņa veselības pārbaužu kārtību.

Līdz šim spēkā esošā kārtība paredzēja, ka transportlīdzekļa vadītāja, kas braucis alkohola reibumā un sodīts par to, pienākums pirms vadīšanas tiesību atgūšanas veikt pirmstermiņa veselības pārbaudi.

Ņemot vērā, ka psiholoģiskie un psihodiagnostiskie testi nebija jāveic obligāti un arī bioķīmiskie izmeklējumi nebija obligāti, tie praksē netika veikti un pārbaudi bija iespējams iziet pietiekami formāli un ļoti ātri. Ievērojot, ka formāla pārbaudes veikšana neatturēja personas no transportlīdzekļa vadīšanas alkohola reibumā vai atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē atkārtoti, testu veikšanai nepieciešami stingrāki nosacījumi.

Otrdien, 19.augustā, valdības apstiprinātie grozījumi noteikumos par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību paredz stingrāku pirmstermiņa veselības pārbaužu kārtību, nosakot, ka psiholoģiskos un psihodiagnostiskos testus personai, kas ieradusies uz veselības pirmstermiņa pārbaudi, ir jāveic obligāti.

Obligāti turpmāk būs arī bioķīmiskie izmeklējumi un ķīmiski toksikoloģiskie izmeklējumi. Tāpat noteikumu projektā ir paredzēts, ka transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem veselības pirmstermiņa pārbaude būs jāveic atkārtoti, to varēs veikt tikai specializētā ārstniecības iestādē, nevis specializētā medicīniskajā komisijā.

Tāpat ar MK noteikumu projektu tiks noteikts, ka transportlīdzekļa vadītājam, kurš sodīts par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, ir pienākums ierasties pie narkologa mēneša laikā pēc soda piemērošanas, lai izvērtētu nepieciešamību nodrošināt narkoloģisko ārstēšanu. Transportlīdzekļa vadīšanas tiesības varēs atgūt tikai pēc objektīvi pierādītas vismaz vienu gadu stabilas remisijas, par ko ārstējošajam narkologam būs jāsniedz atzinums.
Transportlīdzekļa vadītājs, ja ir konstatēta transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vielu iespaidā, uz veselības pārbaudi netiek nosūtīts, bet pēc minēto pārkāpumu konstatēšanas veselības pārbaude ir obligāta vienmēr, un šim vadītājam pirms tiesību atjaunošanas tā jāveic patstāvīgi.

Papildus informācija:
Ilze Svikliņa
Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67028390
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu