Skip to main content

Nozaru ministrijām darbs pie ES fondu jaunā plānošanas perioda aktivitāšu sākšanas ir jānosaka kā augstākā prioritāte

FOTO no sanāksmes

Piektdien, 9. maijā, finanšu ministrs Andris Vilks tikās ar sadarbības partneriem, pieaicinot Ekonomikas ministrijas (EM) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjus, lai aktualizētu jautājumus par Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda programmu ieviešanu. Īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumam par investīciju savlaicīgu uzsākšanu, detalizēti apspriežot mājokļu siltināšanas, biznesa inkubatoru, industriālo teritoriju un finanšu instrumentu programmu ieviešanas plānus.

„Lai varētu sekmīgi un savlaicīgi sākt jaunā ES fondu plānošanas perioda projektu realizēšanu, nepieciešams krietni intensīvāks atbildīgo ministriju darbs pie jau 2014. gadā plānotā atbalsta saturiskā piedāvājuma sagatavošanas. Mūsu mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu finansējuma pieejamību starp diviem ES fondu plānošanas periodiem un finansējuma ātrāku ieplūšanu Latvijas tautsaimniecība. Finanšu ministrija ir veikusi visus nepieciešamos soļus, lai nozaru ministrijas varētu uzsākt darbu pie jauno iniciatīvu ieviešanas. Tādejādi nozaru ministrijām darbs pie ES fondu jaunā plānošanas perioda aktivitāšu sākšanas ir jānosaka kā augstākā prioritāte,” uzsvēra finanšu ministrs Andris Vilks.

Sanāksmes dalībnieki tika informēti par veiktajiem grozījumiem normatīvo aktu bāzē, kas ļauj pirms ES struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas dokumentu saskaņošanas ar Eiropas Komisiju (EK) uzsākt atsevišķu pasākumu īstenošanu, kuru finansēšana vēlāk tiks nodrošināta no ES struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā pieejamajiem līdzekļiem. Papildus Finanšu ministrijas pārstāvji sadarbības partnerus informēja par progresu ES fondu plānošanas dokumentu izstrādē, kā arī norādīja, ka tuvāko dienu laikā tiek sagaidīti EK komentāri par jaunā plānošanas perioda darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”. Paralēli dokumentu saskaņošanas procesam šobrīd visās ministrijās norit darbs pie 2014. gadā plānoto atbalsta pasākumu satura izstrādes. Ministru kabinets jau ir izskatījis Labklājības ministrijas un Satiksmes ministrijas informatīvos ziņojumus atbalsta nosacījumiem, un šīs ministrijas jau ir uzsākušas projektus.

Sanāksmē EM un VARAM tika aicinātas nevilcināties un vērst pastiprinātu uzmanību uz ministriju pārraudzībā esošajām ātrāk uzsākamajām aktivitātēm, kas saistāmas ar uzņēmējdarbības veicināšanu, proti, biznesa inkubatoru, industriālo zonu un mājokļu siltināšanas programmām. Tika pārrunāti atbildīgo iestāžu priekšlikumi par programmu ieviešanas modeli un laika grafiku to ieviešanai.

Atgādinām, ka valdība ir lēmusi par iespēju jau 2014. gadā ātrāk sākt finansēt autoceļu infrastruktūras projektus, atbalstīt pasākumus jauniešu nodarbinātības un konkurētspējas veicināšanai. Tāpat nolemts veikt investīcijas pētniecībā un inovācijās, energoefektivitātes paaugstināšanā, pilsētas revitalizācijas un vides kvalitātes uzlabošanas veicināšanā. Kā arī atbalstīt pasākumus kvalitatīvai veselības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai un profesionālās izglītības iestāžu modernizēšanai.

 

Dalies ar ziņu