Skip to main content

NTSP atbalsta koncepciju par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības sasaisti ar nodokļu nomaksu

Ceturtdien, 5. jūlijā, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē atbalstīja Veselības ministrijas izstrādāto koncepciju par plānveida veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības sasaistīšanu ar nodokļu nomaksāšanu.

Dalībpuses vienojās, ka tiks turpināts darbs pie koncepcijas izstrādes, tai skaitā izvērtējot cik lielu nodokļu daļu iekļaus veselības aprūpes budžetā un cik lielu summu vajadzēs maksāt nodokļu nemaksātājiem, lai saņemtu plānveida pakalpojumus. Veselības ministrija uzsvēra, ka obligātās veselības apdrošināšanas koncepcijas projekts paredz, ka neatkarīgi no nodokļa maksāšanas, iedzīvotājiem tiks nodrošināts valsts apmaksātais medicīniskās palīdzības minimums. Tāpat tika atzīts, ka jaunā veselības aprūpes finansēšanas sistēma motivēs iedzīvotājus maksāt nodokļus, tādējādi samazinot ēnu ekonomiku.

Sociālie partneri un valdība vienojās par minimālās mēneša darba algas saglabāšanu pašreizējā 200 latu apmērā, lai veicinātu mazāk kvalificēto bezdarbnieku pēc iespējas ātru integrēšanos darba tirgū un strukturālā bezdarba riska mazināšanu. Salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm, Igaunijā minimālā mēnešalga ir 203 lati, bet Lietuvā tā ir mazāka nekā Latvijā – 162 lati.

Tāpat sēdes dalībnieki pieņēma zināšanai informāciju par aktualizētajām makroekonomisko rādītāju prognozēm 2012. – 2015. gadam. Latvijas Darba Devēju konfederācija atbalstīja virzību uz Māstrihtas kritēriju izpildi, radot iespēju iestāties Eirozonā 2014. gadā, kā arī virzību uz Latvijas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanos, uzlabojot nodokļu politiku un biznesa vidi. Tāpat LDDK pauda atbalstu papildus budžeta finansējuma piešķiršanu 2012. gada valsts budžeta grozījumos atsevišķām nozarēm, tomēr strikti saglabājot virzību uz budžeta deficīta kritērija izpildi.

Informāciju sagatavoja:
Maija Lāce
Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta
vecākā referente
Valsts kanceleja
Tālr.: 67082924, 29146065
[email protected]

 

Dalies ar ziņu