Skip to main content

NVO un Ministru kabineta sadarbības memorandam pievienojās 33 jaunas organizācijas

Ceturtdien, 5. janvārī, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis tikās ar Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušām nevalstiskajām organizācijām, kam no jauna pievienojās 33 organizācijas.

No 33 jaunajām nevalstiskajām organizācijām, šodien memorandu parakstīja sabiedrība par atklātību Delna, Latvijas ārstu biedrība, Eiropas Latviešu apvienība un Brīvprātīgais.lv

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis uzsvēra, ka šīs valdības viens no svarīgākajiem mērķiem ir sabiedrības līdzdalības un iniciatīvas veicināšana dalībai valsts pārvaldes procesos, sabiedrības uzticēšanās valsts varai un tiesiskuma nostiprināšana. "Valdības un NVO memorandam ir būtiska nozīme līdzdalības procesu pilnveidošanā no valsts budžeta un Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem NVO ir sniegts finansiāls atbalsts 16,7 milj. Ls apjomā, kas ir par 4,1 milj. Ls vairāk nekā 2010. gadā”, minēja premjers.

Valsts kancelejas direktore, Memoranda padomes priekšsēdētāja Elita Dreimane izteica gandarījumu, ka „uzlabojot valsts pārvaldes dialogu ar sabiedrību, panākta nevalstisko organizāciju līdzdalība Nacionālā attīstības plāna izstrādē, nodrošinot diskusiju un plašu sabiedrības interešu pārstāvību valsts prioritāro attīstības virzienu noteikšanā.”

Šī gada prioritātes ir Valdības rīcības plāna sagatavošana, NVO finansējuma no valsts budžeta tiesiskā regulējuma izstrāde, valsts kapitālsabiedrību pārvaldības modeļa pilnveidošanas.

Savukārt Latvijas Pilsoniskās Alianses direktore, Memoranda padomes vadītāja vietniece Rasma Pīpiķe aktualizēja jautājumu par problēmām Memoranda īstenošanā, īpaši – par valsts finansiālo atbalstu NVO līdzdalībai valsts pārvaldē.

Ministriju sniegtā informācija par memoranda mērķu izpildi 2011. gadā liecina par aktīvu sadarbību starp valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sektoru, jo pagājušā gadā ir rīkotas 88 sabiedriskās apspriedes, kā arī 152 publiskās apspriešanas. Tāpat par augošo nevalstisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā Ministru kabinetā liecina tas, ka gandrīz divas reizes palielinājies NVO pārstāvju skaits ministriju konsultatīvo padomju sastāvā. Papildus informācija par NVO līdzdalību valdības lēmumu pieņemšanā 2011. gadā pieejama šeit

Foto no tikšanās

Memoranda parakstīšana notika 2012. gada 5. janvārī, piedaloties valdības pilnvarotajam pārstāvim – Ministru prezidentam un vairāk nekā 80 NVO pārstāvjiem. Memoranda teksts ir pieejams šeit. Kopumā Memorandu jau ir parakstījušas 237 nevalstiskās organizācijas. Memorands izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos.

Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja
Tālr.: 67082905, 29457329
[email protected]

Dalies ar ziņu