Skip to main content

Pabriks iecelts par galveno ziņotāju ES un Kanādas tirdzniecības līgumam

Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Artis Pabriks ir apstiprināts kā Eiropas Parlamenta galvenais ziņotājs par Eiropas Savienības (ES) un Kanādas brīvās tirdzniecības nolīgumu. "Tas man ir patiešām liels gods un atbildība, kļūt par galveno ziņotāju tik nozīmīgam dokumentam, kura pieņemšanai ir pievērsta visu Eiropas valstu uzmanība," norāda A.Pabriks.

Paredzēts, ka šis līgums samazinās barjeras savstarpējai preču, investīciju un pakalpojumu plūsmai un uzlabos Eiropas uzņēmumu pozīcijas Kanādas tirgū, paverot jaunas iespējas tādās jomās kā telekomunikācija, enerģētika un jūras transports. ES uzņēmumi varēs piedalīties arī Kanādas publiskā iepirkuma konkursos.

"Svarīgi, ka nolīgums radīs iespēju arī Latvijas uzņēmējiem iekļūt Kanādas tirgū, “ uzsver A.Pabriks. “Tā kā Eiropas Savienība nākotnē plāno slēgt brīvās tirdzniecības nolīgumus ar virkni pasaules valstu, ir ļoti būtiski Latvijas tirgotājiem un lauksaimniekiem laikus formulēt savas ilgtermiņa intereses, lai tās var tikt pienācīgi aizstāvētas ES institūcijās.”

A.Pabriku par galveno ziņotāju iecēla EP Starptautiskās tirdzniecības komiteja, kurai jāsagatavo ziņojums par ES un Kanādas tirdzniecības nolīgumu, pirms EP deputāti par to balso. Galvenā ziņotāja uzdevums ir analizēt tiesību aktu, konsultēties ar konkrētās jomas speciālistiem un citiem EP deputātiem, ieteikt politisko līniju, kādu būtu nepieciešams ieturēt, un to prezentēt citiem EP deputātiem.

Līgumu šā gada 26.septembrī parakstīja Kanādas un ES līderi. Lai līgums stātos spēkā, tas vēl jāapstiprina EP un ES Padomē.

A.Pabriks iecelts arī par ēnu ziņotāju ziņojumiem par ES sadarbību tirdzniecības jomā ar Turciju un Norvēģiju. "Starptautiskā tirdzniecība ir kļuvusi par ļoti būtisku ārpolitikas sastāvdaļu, tādēļ man ir patiess prieks, ka savas iepriekšējās zināšanas, kas iegūtas, strādājot ārlietu ministra amatā, varēšu izmantot darbā Eiropas Parlamentā," norāda deputāts.

Papildus informācija:
Inga Saleniece
Eiropas Parlamenta deputāta palīdze
Tālr.: +371 26564629
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu