Skip to main content

Pabriks rosina skolās ieviest interneta drošības stundas

Jau tuvākajā laikā jāpārskata informātikas mācību programmas saturs vispārizglītojošajās skolās, jo tas ir novecojis un neatbilst mūsdienu prasībām, kā arī tehnoloģiju iespējām. Kā norāda Artis Pabriks, satraucošs ir fakts, ka drošībai internetā netiek veltīta neviena mācību stunda.

Šāds viedoklis izskanēja Saeimas deputāta, bijušā aizsardzības un ārlietu ministra Arta Pabrika iniciētajā diskusijā ar jauniešiem par varadarbības apkarošanu internetā. Diskusijas mērķis bija ar jauniešiem no dažādām Rīgas skolām pārrunāt vardarbību virtuālajā vidē, tās problemātiku un izplatību, kā arī noskaidrot jauniešu zināšanas gan par palīdzības iespējām, ciešot no vardarbības internetā, gan par sociālo mediju vidi kā tādu.

“Visi jaunieši vienprātīgi atzina, ka vardarbība internetā ir problēma, un katram bija kāds negatīvs piemērs, ar kuru dalīties. Diemžēl daži ir saskārušies arī ar tiesībsargājošo iestāžu pasivitāti risināt šāda rakstura pārkāpumus, līdz ar to valstiskā mērogā ļoti svarīgi ir parādīt, ka otra cilvēka pazemošana internetā vai izteikti draudi nepaliks nesodīti, citādi varmākas arī turpmāk jutīsies neaizskaramas un agresiju internetā neizdosies mazināt,” sacīja A. Pabriks.

Otrs diskusijas secinājums ir par jauniešu izglītošanu interneta drošības jautājumos. Kā norādīja A. Pabriks, lai arī skolēnu datorprasmes ir augstas, viņi atzīst, ka skolās mācītais atpaliek no reālās situācijas.

“Diemžēl pārliecinājos, ka par drošību internetā vai datoru drošības uzstādījumiem informātikas stundās netiek runāts, līdz ar to mēs nevaram gaidīt, ka bērni un jaunieši izdarīs pareizās un vienmēr drošākās izvēles, lietojot internetu. Jāatzīst arī, ka ne vienmēr vecāki var dot labāko padomu, jo internets mūsu dzīvē ir ienācis ļoti strauji un pamata drošības principu apgūšana visbiežāk paliek uz paša interneta lietotāja pleciem. Nenoliedzami ir vairākas iniciatīvas, kas brīvprātīgā kārtā un pēc pašu skolu ieinteresētības tiek īstenotas visā Latvijā, lai jauniešu zināšanu līmeni celtu, tomēr valstiskā mērogā informātikas stundu programmas, kur būtu jārunā par drošību internetā, jo īpaši sociālajos tīklos, ir neadekvātas mūsdienu prasībām. Aicinu Izglītības ministriju jau tuvākajā laikā pārskatīt esošo informātikas stundu saturu un veikt nepieciešamās izmaiņas,” norādīja A. Pabriks.

Šī bija jau otrā A. Pabrika iniciētā diskusija par vardarbību internetā. Tajā piedalījās skolēni no Rīgas skolām un studenti no augstskolām. Savukārt pirmajā A. Pabrika iniciētajā diskusijā par vardarbību internetā piedalījās sociālo mediju eksperti, psihologi, sociālantropologi, kā arī Bērnu tiesību inspekcijas un “Net-Safe Latvia” Drošāka interneta centra pārstāvji, u.c.

Informāciju sagatavoja:
www.artispabriks.lv

Dalies ar ziņu