Skip to main content

Padome uzdod ministrijām ieviest rekomendācijas investīciju vides Latvijā uzlabošanai

Ceturtdien, 16. jūnijā, Rīgā Ministru prezidenta Valda Dombrovska vadībā notika Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sēde, kurā vienojās par Ārvalstu Investoru padomes Latvijā (AIPL) un valdības tikšanās laikā maijā izstrādāto rekomendāciju ieviešanu investīciju vides uzlabošanā.

Priekšlikumi sagatavoti makroekonomiskās situācijas, nodokļu sistēmas un nodokļu administrēšanas, kapitāla tirgus attīstības, ilgtspējīgas mobilitātes valsts iepirkuma regulējuma jomās. Padome vienojās, ka finanšu, izglītības un zinātnes, labklājības, veselības, ekonomikas, tieslietu, satiksmes ministrijas, kā arī Valsts kanceleja par rekomendāciju izpildi informēs padomes oktobra sēdē.

Makroekonomiskās situācijas, nodokļu sistēmas un administrēšanas jomās ministrijas veiks darbu, lai uzlabotu ekonomiskos stimulus, nodokļu administrēšanas procesu padarītu caurspīdīgāku, kā arī lai ieviestu detalizētāku komunikācijas un konsultēšanas procesu, izskaidrojot izmaiņas tiesību aktos par nodokļiem un to ietekmi uz dažādām nozarēm.

Ilgtspējīgas mobilitātes jomā tiks izvērtēts investoru priekšlikums par stratēģiskā valsts transporta plāna izstrādi, kura mērķis būtu veicināt jomas efektīvu pārvaldību. Savukārt kapitāla tirgus attīstības virzienā tiks īstenoti pasākumi infrastruktūras, investoru līdzdarbības procesu un vērtspapīru procesu uzlabošanā, jo atjaunojot sabiedrības uzticību finanšu sistēmai tiks veicināta ātrākā ekonomikas atlabšana.

Publisko iepirkumu jomā plānots pilnveidot publiskā iepirkuma veikšanas sistēmu atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajiem publiskā iepirkuma– caurskatāmības, nediskriminācijas, vienādas attieksmes, abpusējas atzīšanas un proporcionalitātes principiem.

Sēdē amatpersonas diskutēja par aktīvu nepieciešamību veikt nākamos soļus uzņēmējdarbības un investīciju klimata uzlabošanā un ilgtermiņa stratēģisko mērķu īstenošanā. Ministru prezidents Valdis Dombrovskis minēja, ka investoru priekšlikumu īstenošana uzlabos uzņēmējdarbības vidi, vienlaicīgi saglabājot zemu inflācijas līmeni un palielinot ienākumus gan valstij, gan uzņēmumiem, un radīs gan pašmāju, gan ārvalstu uzņēmējiem pozitīvu motivāciju ievērot valstī spēkā esošo normatīvo regulējumu.

Padome sēdē pārrunāja arī informatīvā ziņojuma par ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas 2011. – 2015. gadam papildināšanu.

Lielo ārvalstu investīciju koordinācijas padome pēc Ministru prezidenta Valda Dombrovska iniciatīvas tika izveidota 2010. gadā ar mērķi koordinēt sadarbību starp valsts institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, infrastruktūras uzņēmumiem, speciālo ekonomisko zonu un brīvostu pārvaldēm, pašvaldību infrastruktūras uzņēmumiem, nodrošinot problēmjautājumu risināšanu, lai veicinātu Latvijas ekonomikai būtisku investīciju projektu sekmīgu īstenošanu. Padomē darbojas Ministru prezidents, tā vietnieks – ekonomikas ministrs. Padomes sastāvā ir iekļauti finanšu, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, satiksmes, vides, izglītības un zinātnes, zemkopības, kā arī ārlietu ministrs.

Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja
Tālr.: 67082905
[email protected]

 

Dalies ar ziņu