Skip to main content

Panākta vienošanās par ES 2012. gada budžetu

Finanšu ministrijas valsts sekretāre Sanita Bajāre 18. novembrī piedalījās Eiropas Savienības (ES) Finanšu un ekonomikas jautājumu (ECOFIN) budžeta ministru padomē Briselē, kurā tika panākta vienošanās par ES 2012.gada budžetu.

Vienošanās par nākošā gada ES budžetu tika panākta pēc Prezidentūras vairākām divpusējām konsultācijām ar atsevišķām neto maksātājvalstīm (Apvienotā Karaliste, Vācija un Francija) un Eiropas Parlamentu. Rezultātā tika panākts kompromiss par 2012. gada ES budžeta palielināšanu līdz 129,1 miljardam eiro (maksājumu apropriācijās), kas ir 2,02% pieaugums, salīdzinot ar ES 2011.gada budžetu.

Lai gan līdz 18. novembrim nekas neliecināja par to, ka ir gaidāmas ilgstošas diskusijas par ES 2012. gada budžeta projektu, tomēr sanāksmes laikā vairākas neto maksātājvalstis bloķēja vienošanos, sasaistot to ar nepieciešamību rast risinājumu papildu pieprasītajiem līdzekļiem kohēzijas politikai un pētniecībai vēl 2011. gadā. Sanāksmes laikā Finanšu ministrijas Valsts sekretāre vairākkārtīgi pauda neapmierinātību potenciālajam samazinājumam kohēzijā, uzsverot nepieciešamību nodrošināt pietiekošu maksājumu plūsmu nacionālajā budžetā.

“Eiropas Savienībai ir jāizpilda tās uzņemtās saistības Kohēzijas politikā, lai novērstu maksājumu plūsmas iztrūkumu nacionālajos budžetos, tajā skaitā arī attiecībā uz 2011. gadu,” uzsver S. Bajāre.

Otrs atvērtais jautājums ECOFIN padomē bija Starptautiskā eksperimentālā kodoltermiskā reaktora (ITER) finansēšana. Ņemot vērā to, ka Eiropas Parlamentam nebija mandāta vienoties par šī projekta finansēšanu, tika parakstīta kopīga deklarācija par nepieciešamību atkārtoti tikties, lai pēc iespējas ātrāk vienotos par šim projektam nepieciešamo finansējumu un potenciālajiem finansējuma avotiem.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Beļkeviča
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr. 67083938
[email protected]

 

Dalies ar ziņu