Skip to main content

Papildina NĪN normu piemērošanas kārtības skaidrojumu

Otrdien, 28. februārī Ministru kabinetā (MK) apstiprināja grozījumus noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likuma normu piemērošanas kārtību.

Noteikumos ir papildināts un precizēts pamatojums nekustamā īpašuma tiesiskā valdītāja statusa iegūšanai, jo nekustamā īpašuma tiesiskā valdītāja statusu var iegūt, privatizējot dzīvokli ne tikai valstij vai pašvaldībai, bet arī dzīvokļu celtniecības kooperatīvam piederošā daudzdzīvokļu mājā, savukārt šo statusu nevar iegūt uz līzinga pamata.

Tāpat noteikumu projekts precizē to ēku identificēšanas kārtību, kas saskaņā ar likumu ir apliekamas ar dzīvojamo māju nodokļa likmi, nosakot, ka par dzīvojamām mājām vai telpu grupām (dzīvokļiem) uzskatāmas tās, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā norādītais lietošanas veids atbilst būvju klasifikācijas sadaļai „Dzīvojamās mājas”. Dzīvokļi ir norādīti atsevišķi tādēļ, ka praksē ir sastopami gadījumi, kad ēkā, kas saskaņā ar dokumentāciju ir nedzīvojamā ēka, atrodas arī telpu grupas, kuras Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir norādītas kā dzīvojamās telpas un tiek izmantotas dzīvošanai. Līdz ar to tām ir piemērojama dzīvojamo māju nodokļa likme.

Ir precizēta arī nodokļa likmes piemērošanas kārtība nedzīvojamo telpu grupām un koplietošanas telpu grupām, kuras atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Ja telpu grupa Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā nedzīvojamā telpu grupa, tai piemērojama 1,5% nodokļa likme neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas veida.

Lai noteiktu taisnīgāku nodokļa atvieglojuma piemērošanas kārtību, kā arī lai samazinātu administratīvo slogu, noteikumu projekts paredz, ka politiski represētās personas var pieteikties un iesniegt nepieciešamos dokumentus nodokļa atvieglojuma saņemšanai visa taksācijas gada laikā. Ir vienkāršota arī kārtība, kādā uzsāk nodokļa atvieglojuma piemērošanu, nosakot, ka nodokļa atvieglojums tiek piemērots, sākot ar nākamo mēnesi pēc attiecīgo dokumentu iesniegšanas pašvaldībā.

Noteikumos veikti arī citi precizējumi saistībā ar Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā par nekustamā īpašuma nodokli.

Noteikumu projekts pilnībā skatāms šeit.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas eksperte
Tālr.: 67095405
[email protected]

 

Dalies ar ziņu