Skip to main content

Papildu finansējums nodrošinās kvalitatīvākus darba tirgus pētījumus

Papildu finansējums datorprogrammas licences iegādei, kā arī starptautisko ekspertu piesaiste īstermiņa prognozēšanas modeļa ekspertīzei nodrošinās augstāku darba tirgus pētījumu kvalitāti.

To paredz Labklājības ministrijas sagatavotie grozījumi darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība projektā Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība, ko otrdien, 27. novembrī, atbalstīja valdība.

Projektā starp aktivitātēm pārdalīts finansējums 9 tūkst.latu apmērā datorprogrammatūras licenču iegādei. Tādējādi Ekonomikas ministrijai būs iespējams labāk veikt pilnveidojamā vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozēšanas instrumentārija darbības nodrošināšanu un darba tirgus prognožu sagatavošanu.

Tāpat projektā starp aktivitātēm pārdalīts finansējums 54 tūkst. latu apmērā darba tirgus īstermiņa prognozēšanas metodikas izstrādei – to ir plānots izlietot starptautisko ekspertu piesaistei īstermiņa prognozēšanas modeļa ekspertīzei. Īstermiņa prognozēšanas modelī būs pieejama informācija par darba tirgū pieprasītajām prasmēm, profesijām un profesiju grupām.

Starptautiskie eksperti sniegs rekomendācijas izstrādātā īstermiņa prognozēšanas modeļa pilnveidošanai un iespējamai paplašināšanai. Latvijā līdz šim nav izstrādāti šāda veida prognozēšanas ekonometriskie modeļi, tāpēc valstī nav atbilstošu ekspertu, kas varētu novērtēt izstrādātā modeļa funkcionēšanas efektivitāti un ilgtspēju. Citās valstīs jau darbojas līdzīgi īstermiņa prognozēšanas modeļi, tādējādi starptautisko ekspertu piesaiste ļaus nodrošināt metodisko atbalstu un novērtēt Latvijas pētnieku izstrādātā modeļa efektivitāti un ilgtspēju.

Plānots, ka īstermiņa prognozēšanas modelis testa režīmā sāks darboties 2012. gada beigās. Tā pilnveide turpināsies līdz 2013. gada 2. pusgadam, kad modeli nodos Nodarbinātības valsts aģentūras rīcībā tālākai izmantošanai un īstermiņa prognožu par pieprasītājām prasmēm un profesijām sagatavošanai.

Atgādinām, ka aktivitātes „Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” mērķis ir izveidot darba tirgus uzraudzības sistēmu, kas ļautu iegūt un analizēt datus par darbaspēka resursu ieguldījumiem tautsaimniecības sektoros un nozarēs, specifiskajām problēmām un iespējamiem to risinājumiem, iegūt ticamas prognozes par darba tirgus īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa attīstību.

Šie dati ļaus plānot bezdarbnieku un darba meklētāju iesaistīšanu aktīvajos nodarbinātības pasākumos, izglītības piedāvājumu atbilstoši darba tirgus prasībām un informēt sabiedrību par darba tirgus attīstības tendencēm.

Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir viens miljons latu, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 850 tūkst.latu un valsts budžeta finansējums – 150 tūkst. latu.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

 

Dalies ar ziņu